นิทรรศการ "ปฏิบัติการโชว์ไอเดีย" (Design Rangers)

Event Details

นิทรรศการ "ปฏิบัติการโชว์ไอเดีย" (Design Rangers)

Time: June 15, 2012 to June 17, 2012
Location: Bangkok Art and Culture Centre
City/Town: Bangkok,Thailand
Phone: 02 214 6630
Event Type: design, exhibition, thesis
Latest Activity: Jun 15, 2012

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

นิทรรศการการแสดงผลงานการออกแบบศิลปนิพนธ์

ของคณะนิเทศศาสตร์ กลุ่มวิชาออกแบบนิเทศศิลป์

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ


เปิดงานวันที่15 มิถุนายน 55 เวลา 14.00 น.

จัดแสดงงานตั้งแต่วันที่15-17 มิถุนายน 55

ตั้งแต่เวลา: 10-21.00 น.

Phone: 02-2146630

Transit: BTS สนามกีฬาแห่งชาติ

หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

939 ถนนพระราม 1 แขวงวังใหม่

เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

ชั้น L

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการ "ปฏิบัติการโชว์ไอเดีย" (Design Rangers) to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Attending (1)

© 2009-2021   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service