นิทรรศการ "อินโดนีเซีย – ฟิลิปปินส์" (Design Object Movement)

Event Details

นิทรรศการ "อินโดนีเซีย – ฟิลิปปินส์" (Design Object Movement)

Time: January 1, 2015 to March 31, 2015
Location: Thailand Creative & Design Center
City/Town: Bangkok, Thailand
Event Type: exhibition, design
Latest Activity: Feb 10, 2015

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description


Design Object Movement: อินโดนีเซีย – ฟิลิปปินส์

เวลา: 1 มกราคม - 31 มีนาคม 2558 | 10:30 - 21:00
สถานที่: ห้องสมุดเฉพาะด้านการออกแบบ TCDC
AEC เป็นได้ทั้งโอกาสและความท้าทายต่ออุตสาหกรรมสร้างสรรค์ไทย มองความเคลื่อนไหวในประเทศเพื่อนบ้าน ผ่านผลงานเด่นคัดสรรโดย TCDC

ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติถือเป็นจุดเด่นอย่างหนึ่งของประเทศอินโดนีเซียและฟิลิปปินส์ ด้วยเหตุนี้วัสดุหลักที่ส่งต่อสู่ธุรกิจสร้างสรรค์จำนวนไม่น้อยจึงอยู่ในหมวดหมู่ของงานไม้ งานหิน ผ้าเส้นใยธรรมชาติ และเพื่อรองรับการขยายตัวของผู้คน เมือง ซึ่งทวีจำนวนขึ้นทุกขณะ จนส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงด้านสิ่งแวดล้อม นักออกแบบหลายกลุ่มจึงให้ความสำคัญกับ Eco Design เพื่อสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ไม่เพียงให้ประโยชน์โดยตรงต่อสิ่งแวดล้อมเท่านั้น แต่ยังนำมาซึ่งการรวมกลุ่มคนในชุมชนเพื่อสร้างรายได้ และความยั่งยืนอย่างเป็นรูปธรรม

นิทรรศการขนาดย่อม Design Object Movement จัดแสดงผลงานสร้างสรรค์เด่นๆ ที่ TCDC คัดเลือกจากกลุ่มสมาชิกประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ซึ่งสร้างสรรค์คุณภาพระดับมาตรฐานโลกพร้อมนำเสนอเอกลักษณ์เฉพาะของแต่ละประเทศอย่างน่าสนใจ ตั้งแต่ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นที่ประยุกต์ให้ตอบโจทย์เทรนด์โลก ไปจนถึงผลิตภัณฑ์สากลที่นำมาประยุกต์ให้เข้ากับรสนิยมของผู้คนในแต่ละพื้นที่

มาทำความรู้จักกับนักสร้างสรรค์จากอินโดนีเซียและฟิลิปปินส์ ได้ตั้งแต่วันนี้ – มีนาคม 2558 โดยตัวอย่างผลงานจากแต่ละประเทศจะผลัดเปลี่ยนมาจัดแสดงถึงเดือนกันยายน 2558

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการ "อินโดนีเซีย – ฟิลิปปินส์" (Design Object Movement) to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Comment by NEWS PORTFOLIOS*NET on February 10, 2015 at 3:34am

Attending (1)

© 2009-2024   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service