นิทรรศการ "ยลจันท์" (DELIGHTFUL CHAN)

Event Details

นิทรรศการ "ยลจันท์" (DELIGHTFUL CHAN)

Time: July 5, 2012 to July 20, 2012
Location: CU.Museum
City/Town: Bangkok,Thailand
Website or Map: http://www.chula.ac.th
Phone: 02 218 3645,02 218 3634
Event Type: art, exhibition, painting
Latest Activity: Jul 19, 2012

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

นิทรรศการศิลปะของคณาจารย์และนิสิต ภาควิิชาทัศนศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาฯ

จัดแสดง ณ โถงนิทรรศการหมุนเวียน อาคารพิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัย (CU.Museum) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตั้งแต่วันที่ 5 - 20 กรกฎาคม 2555 เปิดให้เข้าชม จันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 - 18.00 น.


(พิธีเปิดนิทรรศการ วันพฤหัสบดีที่ 5 กรกฎาคม 2555 เวลา 18.00 น. )

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการ "ยลจันท์" (DELIGHTFUL CHAN) to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Attending (1)

© 2009-2024   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service