นิทรรศการ "Days of Moscow Culture in Bangkok"

Event Details

นิทรรศการ "Days of Moscow Culture in Bangkok"

Time: December 13, 2017 to December 24, 2017
Location: Bangkok Art and Culture Centre
City/Town: Bangkok
Website or Map: http://www.bacc.or.th
Phone: 02 214 6630-8
Event Type: art, exhibition, photo, photography
Organized By: NEWS PORTFOLIOS*NET
Latest Activity: Dec 17, 2017

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

Days of Moscow Culture in Bangkok
วันที่ : 13 ธันวาคม - 24 ธันวาคม 2560
สถานที่: ผนังโค้งชั้น 3

กรุงมอสโกร่วมกับสำนักงานการต่างประเทศ จัดนิทรรศการภาพถ่าย Days of Moscow Culture in Bangkok เพื่อเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสครบรอบ 120 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย – รัสเซีย ในปี พ.ศ. 2560

นิทรรศการ Days of Moscow Culture in Bangkok เป็นนิทรรศการที่นำเสนอภาพถ่ายจำนวน 24 ภาพ ที่สะท้อนให้เห็นมุมมองของความสวยงามและการรักษามรดกทางประวัติศาสตร์ให้ยังคงงดงามเฉกเช่นในอดีต ปัจจุบันกรุงมอสโกถือได้ว่าเป็นเมืองที่สวยงามเมืองหนึ่งที่ถูกจารึกไว้ของโลก เต็มไปด้วยความเจริญรุ่งเรืองในแบบศตวรรษที่ 21 แต่ในขณะเดียวกันก็ยังคงเป็นเมืองที่ยังรักษาไว้ซึ่งเอกลักษณ์ของเมืองเช่นเดิม กล่าวได้ว่ากรุงมอสโกนั้นเป็นเมืองที่มีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและศูนย์การค้าที่ทันสมัยควบคู่ไปกับสถาปัตยกรรมและมรดกทางประวัติศาสตร์

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
สำนักงานการต่างประเทศ (ส่วนส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างเมือง)
โทร 0 2224 8175-7

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการ "Days of Moscow Culture in Bangkok" to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Attending (1)

© 2009-2021   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service