นิทรรศการ “การเดินทางในห้วงเวลาแห่งความทรงจำ” (Day Trip to Remember)

Event Details

นิทรรศการ “การเดินทางในห้วงเวลาแห่งความทรงจำ” (Day Trip to Remember)

Time: May 23, 2013 to June 6, 2013
Location: Jamjuree Art Gallery
City/Town: Bangkok,Thailand
Website or Map: http://jamjureeartgallery.blo…
Phone: 02 218 3709
Event Type: art, exhibition, painting
Latest Activity: Apr 11, 2013

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

(*) For English please scroll down


นิทรรศการ “การเดินทางในห้วงเวลาแห่งความทรงจำ” (Day Trip to Remember)

ศิลปิน กมล หอมกลิ่น (Kamol Homklin)

รัฐ พานิชเจริญผล (Rath Panitcharoenphol)

ลักษณะงาน จิตรกรรม

ระยะเวลาที่จัดแสดง 23 พฤษภาคม – 6 มิถุนายน 2556

พิธีเปิดนิทรรศการ วันที่ 23 พฤษภาคม 2556 เวลา 18.00 น.

ห้องนิทรรศการ ห้องนิทรรศการชั้น 1 ห้อง 3 - 4


แนวความคิด

ผลงานจิตรกรรม ภายใต้บริบทความสัมพันธ์ของมนุษย์ ซึ่ง สร้างสรรค์ในแนวทาง Figurative Symbolist โดยอาศัยวิธีการสร้างภาพตัวแทนของสัญลักษณ์ (Representation) เพื่อพรรณนาสื่อสารนัยยะสัญชาตญาณของมนุษย์ภายใต้บริบทความสัมพันธ์ ภวังค์รัก และอุดมคติในห้วงแห่งความฝัน แรงปรารถนาในโลกสมมุติ ความทรงจำย้อนคืน ทำร้ายลมหายใจในขณะปัจจุบัน จิตรกรรมเปรียบเปรยนัยยะความหมายเชิงบทกวี ที่แสดงถึงการรับรู้ของสัญชาตญาณของมนุษย์ กับการเปลี่ยนแปลง เมื่อความคาดหวังที่ไม่เป็นดังปรารถนา ประสบการณ์ในอดีตยังคงทิ้งร่องรอยในความทรงจำ กับกาลเวลาที่กำลังนำผ่านสู่อนาคต ในลักษณะของภาพตัวแทนภายใต้บริบทของความสัมพันธ์


To present concept and painting under the context of human which is express in the way called Figurative Symbolism by using an image instead an original (Representation)

To describe the communicate of metal instinct under the context of relation subconsciousness of love, He idea of dream, inspiration from Fictional word memory of old time is harming every breath while nowadays. The painting compared the implications meaning of poem that show for the mortal instinct of acknowledge and changing when expectation are not met, The part of experience are left behind and time moving etc the future a nature of representation under the context of relationship.

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการ “การเดินทางในห้วงเวลาแห่งความทรงจำ” (Day Trip to Remember) to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Attending (1)

© 2009-2021   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service