นิทรรศการศิลปะ "Day / Night / Mind / Emotion"

Event Details

นิทรรศการศิลปะ "Day / Night / Mind / Emotion"

Time: August 6, 2012 to August 16, 2012
Location: Jamjuree Art Gallery
City/Town: Bangkok,Thailand
Website or Map: http://jamjureeartgallery.blo…
Phone: 02 218 3709
Event Type: art, exhibition, painting
Latest Activity: Aug 6, 2012

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

นิทรรศการ : Day / Night / Mind / Emotion


ศิลปิน :

วรวิทย์ แก้วศรีนวม [Worawit Kaewsrinoum]

สราวุฒิ เงินพุ่ม [Sarawut Ngernpum]

ศุภโชค ชุมสาย ณ อยุธยา [Subhachog Jumsai Na Ayudhya]

สิทธิกร เทพสุวรรณ [Sittikorn Thepsuwan]

ลักษณะงาน : จิตรกรรมและภาพพิมพ์

ระยะเวลาที่จัดแสดง : 6 – 16 สิงหาคม 2555

พิธีเปิดนิทรรศการ : วันที่ 6 สิงหาคม 2555 เวลา 17.30น.

ประธานเปิดงาน : อ.นนทิวรรธน์ จันทนะผะลิน ศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์(ประติมากรรม)

ห้องนิทรรศการ : ห้องนิทรรศการชั้น 1 ห้อง 1 - 2


แนวความคิด

Day / Night / Mind / Emotion คือมุมมองของศิลปินทั้งสี่คน ต่อสิ่งที่เป็น “คู่ตรงข้าม” ในธรรมชาติ และสร้างสรรค์ออกมาเป็นผลงานศิลปะตามแนวทางของแต่ละคน เพื่อถ่ายทอดความรู้สึกของพวกเขาต่อสิ่งนั้น แม้ว่าจะเป็นสิ่งที่ตรงข้ามกัน แต่ก็ล้วนก่อเกิดสุนทรียะและแรงบันดาลใจขึ้นมาได้ไม่ต่างกัน

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการศิลปะ "Day / Night / Mind / Emotion" to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Attending (1)

© 2009-2022   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service