นิทรรศการ "Cult of Identity"

Event Details

นิทรรศการ "Cult of Identity"

Time: February 6, 2020 to March 1, 2020
Location: Bangkok Art and Culture Centre
City/Town: Bangkok
Website or Map: http://www.bacc.or.th
Phone: 02 214 6630-8
Event Type: art, exhibition
Organized By: NEWS PORTFOLIOS*NET
Latest Activity: Jan 19, 2020

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

Cult of Identity

วันที่ : 06 กุมภาพันธ์ 2563 - 01 มีนาคม 2563
สถานที่: People's Gallery ชั้น 2 ห้อง P3

โดย นที มณฑลวิทย์ (ETAN)

นิทรรศการ Cult of Identity หรือ ลัทธิเอกลักษณ์บุคคล นำเสนอเรื่องราวต่าง ผ่านวิถีชีวิตและมโนทัศน์ในการมองโลก รวมถึงการแสดงอารมณ์และความรู้สึกที่ถูกปิดกั้นจากบรรทัดฐานทางสังคม (Norm) ในระดับจิตใต้สำนึก

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการ "Cult of Identity" to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Comment by NEWS PORTFOLIOS*NET on January 19, 2020 at 9:11pm

Comment by NEWS PORTFOLIOS*NET on January 19, 2020 at 9:11pm

Attending (1)

© 2009-2024   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service