นิทรรศการ "Ctrl + O Presented" by CED

Event Details

นิทรรศการ "Ctrl + O Presented" by CED

Time: March 30, 2012 to March 31, 2012
Location: Srinakharinwirot University
City/Town: Bangkok,Thailand
Website or Map: https://www.facebook.com/ctrl…
Phone: 02 649-5000
Event Type: art, exhibition, thesis
Latest Activity: Mar 28, 2012

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

เทศกาลแสดงผลงานจบการศึกษานวัตกรรมสื่อสารนิพนธ์ของนิสิตชั้นปีที่4 ปีการศึกษา พ.ศ.2554
"ที่มาของชื่อ CTRL+O"
คือคำสั่ง open บนแป้นคีย์บอร์ด
เวลาที่เราจะเปิด ไฟล์ใดๆขึ้นมาสักอย่างหนึ่งในโปรแกรมต่างๆ
เราก็จะใช้ shot cut ctrl+o บนแป้นคีย์บอร์ดเปิดขึ้นมา
เหตุผลที่ใช้ เพราะว่างานแสดงครั้งนี้ คือการเปิดให้ผู้ชม 
เข้ามารับชมผลงานที่มีความเป็นนวัตกรรมและสื่อดิจิตอล
จึงนำคำสั่งบนเครื่องมืออิเล็คโทรนิค มาใช้เป็นชื่องาน
ภารกิจ
จัดแสดงผลงานจบการศึกษานวัตกรรมสื่อสารนิพนธ์ประจำปีการศึกษา พ.ศ.2554 ของนิสิตชั้นปีที่4 วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ซึ่งประกอบด้วย 6 สาขาวิชาเอก ได้แก่

1.ออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดีย
2.การจัดการธุรกิจไซเบอร์
3.คอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสาร
4.การผลิตเพื่องานภาพยนตร์และสื่อดิจิตอล
5.การแสดงและกำกับการแสดงผ่านสื่อ
6.การออกแบบเพื่องานภาพยนตร์และสื่อดิจิตอล


กลุ่มเป้าหมายของการจัดแสดงผลงาน

1.นิสิตชั้นปีที่ 4 วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม
2.นิสิตวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม
3.อาจารย์ วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม
4.บุคลากรในสายงานอาชีพที่เกี่ยวข้อง
5.บุคคลทั่วไปสนใจ
รายละเอียด
เทศกาลแสดงผลงานจบการศึกษานวัตกรรมสื่อสารนิพนธ์ประจำปีการศึกษา พ.ศ.2554 ของนิสิตชั้นปีที่4 วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ซึ่งประกอบด้วย 6 สาขาวิชาเอก ได้แก่

1.ออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดีย
2.การจัดการธุรกิจไซเบอร์
3.คอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสาร
4.การผลิตเพื่องานภาพยนตร์และสื่อดิจิตอล
5.การแสดงและกำกับการแสดงผ่านสื่อ
6.การออกแบบเพื่องานภาพยนตร์และสื่อดิจิตอล

จะจัดแสดงผลงานในวันที่ 30-31 มีนาคม พ.ศ.2555 ณ อาคาร400ล้าน แบ่งเป็น

1.ชั้น 3 ณ ห้อง G23 การจัดแสดงผลงานของ
-ออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดีย
-การจัดการธุรกิจไซเบอร์
-คอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสาร

2.ชั้น 4 ณ โรงละครอโศกมนตรี การจัดแสดงผลงานของ
-การผลิตเพื่องานภาพยนตร์และสื่อดิจิตอล
-การแสดงและกำกับการแสดงผ่านสื่อ
-การออกแบบเพื่องานภาพยนตร์และสื่อดิจิตอล

 

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการ "Ctrl + O Presented" by CED to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Attending (1)

© 2009-2021   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service