นิทรรศการ “สำรวจงานสร้างสรรค์ไทยเพื่อไปต่อ” (Creativity onwards)

Event Details

นิทรรศการ “สำรวจงานสร้างสรรค์ไทยเพื่อไปต่อ” (Creativity onwards)

Time: May 5, 2017 to September 17, 2017
Location: Thailand Creative & Design Center
City/Town: Bangkok
Website or Map: http://www.tcdc.or.th
Phone: 02 105 7400
Event Type: exhibition, design
Organized By: NEWS PORTFOLIOS*NET
Latest Activity: Jun 7, 2017

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

นิทรรศการ “Creativity onwards: สำรวจงานสร้างสรรค์ไทยเพื่อไปต่อ” เป็นนิทรรศการแรกบนพื้นที่ทำการใหม่ของ TCDC กรุงเทพฯ ซึ่งสะท้อนความเชื่อมั่นในศักยภาพของอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ไทยในยุคที่ผ่านมา แต่ยังเชิญชวนให้ร่วมคิดและมองหาโอกาสใหม่เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ไทยให้ก้าวทะยานไปข้างหน้าและเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาประเทศ

นิทรรศการ “Creativity onwards: สำรวจงานสร้างสรรค์ไทยเพื่อไปต่อ” แบ่งออกเป็น 3 ส่วนดังนี้

1. พร้อมไหมจะไปต่อ...
รวบรวมและนำเสนอผลงานสร้างสรรค์ของไทยกว่า 45 ชิ้น ที่สอดคล้องกับแนวคิดและกระบวนการสร้างสรรค์งานแบบใหม่ซึ่งกำลังกลายเป็นกระแสสำคัญในอนาคต รวมไปถึงมุมมองต่อศักยภาพและอนาคตของงานสร้างสรรค์จากบุคคลทั้งในและนอกวงการอุตสาหกรรมสร้างสรรค์
(ณ ห้องแกลอรี ชั้น 1 อาคารส่วนหลัง)

2. เข้าใจที่มา มองหาโอกาส
นำเสนอลำดับเหตุการณ์ที่สะท้อนการเปลี่ยนแปลงทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และเทคโนโลยี ตั้งแต่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับแรก ตลอดจนผลงานของนักสร้างสรรค์และผู้ที่นำความคิดสร้างสรรค์ไปใช้เพื่อพัฒนาและต่อยอดในสาขาต่างๆ ภายใต้บริบทของสังคมไทยในช่วง 60 ปีที่ผ่านมา
(ณ ห้องฟังก์ชั่น ชั้น 4 อาคารส่วนหน้า)

3. ผลงานสร้างสรรค์ภายใต้บริบทของสังคมไทยตลอด 60 ปี
จัดแสดงผลงานของนักสร้างสรรค์ไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน
(ณ Resource Center, MCB, Maker Space และ Co-working Space)

เข้าชมฟรี

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ TCDC Service Counter เวลา 10.30 – 21.00 (ปิดวันจันทร์) โทร 02 105 7400 ต่อ 213, 214

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการ “สำรวจงานสร้างสรรค์ไทยเพื่อไปต่อ” (Creativity onwards) to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Attending (1)

© 2009-2024   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service