นิทรรศการ “จากแนวคิดสู่กระบวนการผลิต" (Creative Seating)

Event Details

นิทรรศการ “จากแนวคิดสู่กระบวนการผลิต" (Creative Seating)

Time: September 3, 2017 to September 24, 2017
Location: Thailand Creative & Design Center
City/Town: Bangkok
Website or Map: http://www.tcdc.or.th
Phone: 02 105 7400
Event Type: exhibition, design
Organized By: NEWS PORTFOLIOS*NET
Latest Activity: Sep 3, 2017

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

นิทรรศการ “Creative Seating: จากแนวคิดสู่กระบวนการผลิต” จัดแสดงผลงานการออกแบบที่นั่งที่ผ่านเข้ารอบจากโครงการประกวด Creative Seating ภายใต้โจทย์การออกแบบที่นั่งสำหรับใช้งานภายในพื้นที่ TCDC ที่ช่วยให้เกิดการแลกเปลี่ยนความคิดระหว่างผู้ใช้บริการและนำมาซึ่งการต่อยอดธุรกิจ ผลงานที่นั่งทั้ง 7 ชิ้นที่จัดแสดงในนิทรรศการนี้ แสดงให้เห็นถึงกระบวนการออกแบบ อีกทั้งความสัมพันธ์ระหว่างการออกแบบผลิตภัณฑ์และการผลิต ไม่ว่าจะเป็นด้านแนวคิด วัสดุ การผลิต และต้นทุนที่นักออกแบบจะต้องคำนึงถึง เพื่อปรับแบบให้เหมาะสมกับการใช้งานจริงและการผลิตมากที่สุด

วันที่ 5 พฤษภาคม - 24 กันยายน 2560 เวลา 10.30 – 21.00 น.
ที่ ชั้น 5 TCDC

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการ “จากแนวคิดสู่กระบวนการผลิต" (Creative Seating) to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Attending (1)

© 2009-2024   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service