นิทรรศการ "การสร้างสรรค์ทางทัศนศิลป์" (Creative Art Exhibition)

Event Details

นิทรรศการ "การสร้างสรรค์ทางทัศนศิลป์" (Creative Art Exhibition)

Time: January 29, 2013 to February 8, 2013
Location: PSG Art Gallery
City/Town: Bangkok,Thailand
Website or Map: http://www.psgartgallery.su.a…
Phone: 02 221 0820
Event Type: art, exhibition, print, sculpture
Latest Activity: Jan 28, 2013

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

CREATIVE ART EXHIBITION : การสร้างสรรค์ทางทัศนศิลป์

นิทรรศการศิลปกรรมโดยนักศึกษาปริญญาตรีชั้นปีที่ 2 ปีการศึกษา 2555

คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

ระหว่างวันที่ 29 มกราคม - 8 กุมภาพันธ์ 2556 (ไม่มีพิธีเปิด)

ทุกวันจันทร์ – เสาร์ ตั้งแต่ เวลา 10.00 – 18.00 น.

หยุดวันอาทิตย์ และ วันหยุดนักขัตฤกษ์

ณ PSG Art Gallery หอศิลป์คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์

มหาวิทยาลัยศิลปากร (วังท่าพระ) กรุงเทพฯ


Creative Art Exhibition นิทรรศการแสดงผลงานระหว่างทางของการศึกษาในรายวิชา Creativity in Visual Art I : การสร้างสรรค์ทางทัศนศิลป์ 1 วิชาที่ว่าด้วยการศึกษาวิเคราะห์ ทดลอง ค้นคว้า ค้นหา พัฒนาความคิด การแสดงออกและการปฏิบัติ เพื่อนำไปสู่การสร้างสรรค์ผลงานทางทัศนศิลป์เฉพาะบุคคล โดยตั้งอยู่บนพื้นฐานการศึกษาองค์ประกอบศิลป์และการวาดเส้น ปฏิบัติงานด้วยสื่อต่างๆทางทัศนศิลป์ โดยไม่จำกัดการสร้างสรรค์ทั้งเทคนิค วิธีการและวัสดุ ผลงานที่จัดแสดงเป็นผลจากการเรียนรู้ ศึกษา ค้นคว้าและทดลองหาความเป็นไปได้ต่างๆ ทั้งทางเทคนิค รูปแบบ แนวความคิดและการแสดงออก อันเป็นฐานของการเรียนรู้ วิธีการศึกษา การทำงานสร้างสรรค์ในระดับสูงสู่ชั้นปีต่อ ๆ ไป

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการ "การสร้างสรรค์ทางทัศนศิลป์" (Creative Art Exhibition) to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Attending (1)

© 2009-2022   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service