นิทรรศการ "คู่ - สมดุล" (Couple - Balance)

Event Details

นิทรรศการ "คู่ - สมดุล" (Couple - Balance)

Time: August 1, 2018 to August 26, 2018
Location: Bangkok Art and Culture Centre
City/Town: Bangkok
Website or Map: http://www.bacc.or.th
Phone: 02 214 6630-8
Event Type: art, exhibition, drawing
Organized By: NEWS PORTFOLIOS*NET
Latest Activity: Jul 30, 2018

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

คู่ - สมดุล
วันที่ : 01 สิงหาคม - 26 สิงหาคม 2561
สถานที่: People’s Gallery ชั้น 2
โดย สิตา อินใหญ่
เปิดนิทรรศการ วันเสาร์ที่ 4 สิงหาคม 2561 เวลา 18.00น.

ผลงานศิลปะได้รับแรงบันดาลใจจากกฎแห่งธรรมชาติในเรื่องของคู่ หรือความสัมพันธ์กันของสองสิ่ง บางสิ่งคู่กันแต่แตกต่างตรงกันข้าม หรือบางสิ่งคู่กันได้อย่างกลมกลืมไม่แปลกแยกจากกัน สิ่งนี้เป็นดุลยภาพที่ธรรมชาติมีอยู่ ข้าพเจ้าสร้างสรรค์ผลงานโดยเทคนิควาดเส้น ถักลวดโลหะและเส้นไหมให้มีลักษณะผูก สานเข้าด้วยกัน ก่อตัวเป็นโครงร่างทางกายภาพของมนุษย์ให้เป็นรูปทรงของสภาวะคลุมเครือระหว่างการแยกตัวออกหรือประสานเข้าหากัน เป็นภาพอุปมาถึงความจริงของกฎแห่งความสมดุลที่มีอยู่ทั่วไปรวมถึงความสมดุลของการผันแปรในชีวิตประจำวันของเราทุกคน

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการ "คู่ - สมดุล" (Couple - Balance) to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Attending (1)

© 2009-2021   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service