การไตร่ตรอง - ความฉับพลัน --Contemplation – Improvisation

Event Details

การไตร่ตรอง - ความฉับพลัน --Contemplation – Improvisation

Time: November 18, 2010 to December 26, 2010
Location: ARDEL's Third Place Gallery 99/45 Belle Ville, Boromrachachonanee Road, Salathammasob, Taveewattana
City/Town: Bangkok, Thailand
Website or Map: http://ardelgallery.com
Phone: 02-422-2092, 084-772-2887
Event Type: art, exhibition
Latest Activity: Oct 29, 2010

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event DescriptionContemplation – Improvisation เป็นนิทรรศการที่นำเสนอศิลปะภาพพิมพ์แนวนามธรรมของสองศิลปินจากเชียงใหม่ คือ ธงชัย ยุคันตพรพงษ์ และกิติก้อง ติลกวัฒโนทัย ผลงานในนิทรรศการประกอบด้วยภาพพิมพ์แกะไม้แนวใหม่ และภาพพิมพ์แม่พิมพ์ร่องลึก ซึ่งศิลปินทั้งสองได้แสวงหาแนวทางที่ไม่ซ้ำแบบใครในการทำภาพพิมพ์ที่แสดง
ความคิด การใช้เหตุผล และสมาธิ (Contemplation) ในการสร้างสรรค์ศิลปะ รวมทั้งการใช้เทคนิคในการสร้างแม่พิมพ์ที่ทำให้เกิดร่องรอย บันทึกเรื่องราวของเวลาที่เกิดขึ้นโดยฉับพลัน (Improvisation)
อันส่งผลถึงอารมณ์ ความรู้สึกภาพพิมพ์สองลักษณะนี้แม้จะบ่งบอกถึงบุคลิกสองแบบที่มีความขัดแย้งกัน แต่ความแตกต่างนั้นสื่อความหมายผ่านภาษาของภาพพิมพ์ที่มีความสมดุลและนำมาซึ่งความคิดใหม่และรูปแบบใหม่ทางศิลปะแขนงนี้ได้อย่างน่าสนใจ

Comment Wall

Comment

RSVP for การไตร่ตรอง - ความฉับพลัน --Contemplation – Improvisation to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Attending (1)

© 2009-2021   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service