นิทรรศการ "ความเปลี่ยนแปลงนิรันดร์" (Constant Uncertainty”)

Event Details

นิทรรศการ "ความเปลี่ยนแปลงนิรันดร์" (Constant Uncertainty”)

Time: December 13, 2013 to February 28, 2014
Location: 338 Oida Gallery
City/Town: Bangkok,Thailand
Website or Map: http://www.338oidagallery.com/
Phone: 090 198 8749
Event Type: art, exhibition, painting
Latest Activity: Dec 9, 2013

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

ความเปลี่ยนแปลงนิรันดร์ : Constant Uncertainty”

ขนาดของเวลา และ สภาวะไร้เวลา

Timescale and Void


มนุษย์มีอายุเฉลี่ย 70 ปี โลกมีอายุผ่านมาแล้วประมาณ 4.5 พันล้านปี เวลาของจักรวาล เวลาของความว่าง การจินตนาการของมนุษย์ถึงสภาวะที่ไร้กาลเวลาซึ่งไม่สามารถจินตนาการได้ ในทางวิทยาศาสตร์อ้างถึงสภาวะก่อนจะเกิดบิ๊กแบงว่าเป็นสภาวะไร้เวลา

เนื่องจากเวลาของมนุษย์มีอยู่อย่างจำกัด มนุษย์จึงอยู่กับความเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว ความเข้าใจการเปลี่ยนแปลง ทำให้เกิดการยอมรับอย่างแท้จริงว่าไม่มีอะไรยึดถือได้ ไม่มีอะไรเป็นตัวตนของเรามนุษย์มีชีวิตอยู่เพียงชั่วคราวเท่านั้น เพราะความกลัวที่อยู่ลึกที่สุดของมนุษย์คือความกลัวที่จะต้องสูญเสีย พลัดพรากและความตาย ซึ่งเป็นกระบวนการธรรมดาตามธรรมชาติ

สภาวะนามธรรม ที่ก้าวพ้นข้อจำกัดเรื่องตัวตน เหมือนกับการเข้าสู่ภาวะนามธรรมสูงสุดที่อยู่นอกเหนือเหตุผล(ความคิด) การทำงานจิตรกรรมไม่สามารถเข้าถึงสภาวะนี้ได้ แต่ร่องรอยของเวลาที่เกิดขึ้นในงานจิตรกรรมด้วยตัวมันเอง สามารถสื่อถึงการกระทำที่ปราศจากการกระทำได้ เพื่อจะเชื่อมโยงกับสิ่งที่เป็นนามธรรมในความคิด ด้วยตัวมันเองไม่มีอะไรเลย เป็นธรรมดาอยู่อย่างนั้น เป็นกลางๆอยู่อย่างนั้น ความหมายและสัญลักษณ์ ล้วนเกิดขึ้นในความรู้สึกและความคิดของผู้ชม


อังกฤษ อัจฉริยโสภณ
“ความเปลี่ยนแปลงนิรันดร์ : Constant Uncertainty”


13 ธันวาคม 2556 - 28 กุมภาพันธ์ 2557

เปิดนิทรรศการ: 12 ธันวาคม 2556 ตั้งแต่เวลา 18.00 น. – 20.00 น.


อังกฤษ อัจฉริยโสภณ เป็นทั้งจิตรกรและเจ้าของแกลเลอรี่ในเชียงราย การทำงานศิลปะของเขาเกี่ยวข้องกับศิลปะศื่อผสม ภาพวาด ภาพถ่าย การแสดง และเมื่อเร็วๆนี้รวมไปถึงจิตรกรรมนามธรรมด้วย เขามีประสบการณ์ในบทบาทของภัณฑารักษ์ อย่างเช่น “THE POST SUPERHUMANITY” ที่อังกฤษแกลเลอรี่ ในเชียงราย (2010) “An Unforgettable show together!” ที่ WE-LOW แกลเลอรี่ ใน Aichi Triennale (2013) เมืองนาโกย่า ประเทศญี่ปุ่น เขาจัดงาน “เชียงใหม่นาว!”

ขึ้นที่หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร เป็นงานนิทรรศการศิลปะและวัฒนธรรมร่วมสมัย นำเสนอศิลปินและนักเคลื่อนไหวทางวัฒนธรรมที่ทำงานเผชิญกับปัญหาของโลกปัจจุบัน พวกเขาลงมือทำผลงานเพื่อค้นหาวิธีการแบบทางเลือกมาแก้ปัญหาและร่วมกันสร้างเครือข่าย

อย่างมีประสิทธิภาพ นิทรรศการนี้ยังได้ทำการรวบรวมความหลากหลายของสังคมปัจจุบัน ที่เต็มไปด้วยภาวะและความคิดที่แตกต่างกันไปมาเสนอร่วมกัน

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการ "ความเปลี่ยนแปลงนิรันดร์" (Constant Uncertainty”) to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Attending (1)

© 2009-2023   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service