นิทรรศการ “Connected Creativity”

Event Details

นิทรรศการ “Connected Creativity”

Time: January 4, 2013 to January 10, 2013
Location: Bangkok Art & Culture Centre
City/Town: Bangkok,Thailand
Website or Map: http://www.bacc.or.th
Phone: 02 214 6630-8
Event Type: art, exhibition
Latest Activity: Dec 2, 2012

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

นิทรรศการ การเชื่อมต่อทางความคิดสร้างสรรค์ “Connected Creativity”

วันที่ : 04 มกราคม - 10 มกราคม 2556

สถานที่: ชั้น 1 และ ชั้น L

พิธีเปิดในวันเสาร์ที่ 5 มกราคม 2556 เวลา 17:00 – 20:30 น.


คลีเอทฟาวเดชั่น "CRE8 FOUNDATION" เป็นมูลนิธิที่ไม่แสวงหาผลกำไร มีเป้าหมาย ในการเสริมสร้าง แรงบันดาลใจเพื่อเด็กๆทุกชาติทุกภาษาผ่านศิลปะแห่งการร่วมมือ และแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกันปัจจุบันได้เติบโตขึ้น เป็นประชาคมของศิลปินและอาสาสมัคร ซึ่งมีเครือข่ายทั่วโลก


และเมื่อต้นปีที่ผ่านมา มูลนิธิคลีเอท ฟาวเดชัน ได้รับการสนับสนุนพื้นที่จากบ้าน ศิลปิลพำนับ Thaillywood Artist Residency เพื่อทำกิจกรรม สร้างสรรค์ร่วมกับ เด็กๆจากโรงเรียนหนองเกตุใหญ่ จังหวัดชลบุรี ประเทศไทย


คลีเอทเป็นศูนย์รวมของอาสาสมัครและศิลปิน ที่มีเป้าหมายในการเสริมสร้างแรงบันดาล ใจสร้าง ช่องทางให้เด็กๆจากพื้นที่ต่างๆ ทั่วโลกได้มีโอกาสสื่อสารและสร้างสรรค์ผลงานร่วม กันอันจะนำไปสู่การแบ่งปัน ทางความคิดและวัฒนธรรมซึ่งกันและกันเพื่อมุ่งสูความ กลมเกลียวผ่านสื่อ ศิลปะแห่งการร่วมมือร่วมใจ "collaborative art"


นิทรรศการศิลปะของเราจัดขึ้นในพิพิธภัณฑ์ และศูนย์ศิลปะในหลากหลายประเทศ เป้าหมายคือนำ เสนอความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียว กันของผลงานที่เกิดจากการเชื่อมต่อของ พลังสร้างสรรค์จากเด็กๆ กว่า 30 ประเทศทั่วโลก


และพวกเรารู้สึกเป็นเกียรติ อย่างยิ่งที่จะนำเสนอนิทรรศการ ล่าสุด ซึ่งจะจัดขึ้น เป็นครั้งแรกในประเทศไทยแก่ท่าน ในครั้งนี้เราได้รับการ สนับสนุนด้านพื้นที่จาก หอศลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ซึ่งพิธีเปิดนิทรรศการจะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 5 มกราคม เวลา 17.00 น. พร้อมกับกิจกรรมระดมทุนประมูล เงียบจากเด็กๆผู้บริจาค ผลงานและศิลปินจำนวน 10 ชิ้น โดยรายได้ทั้งหมด จะใช้เพื่อการจัดกิจกรรมศิลปะ สร้างสรรค์แก่เด็กๆ ในประเทศซึ่งด้อยโอกาสต่อไป

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการ “Connected Creativity” to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Attending (1)

© 2009-2021   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service