นิทรรศการ "Connect & Combine"

Event Details

นิทรรศการ "Connect & Combine"

Time: September 6, 2017 to September 21, 2017
Location: Chula Museum
City/Town: Bangkok
Website or Map: http://www.chulamuseum.chula.…
Phone: 02 218 3645
Event Type: art, exhibition
Organized By: NEWS PORTFOLIOS*NET
Latest Activity: Sep 3, 2017

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

นิทรรศการ Connect & Combine
ศิลปิน นิสิตภาควิชานฤมิตศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ลักษณะงาน การออกแบบ 2 มิติ และ3 มิติ
ระยะเวลาที่จัดแสดง วันที่ 4 – 21 กันยายน 2560
พิธีเปิดนิทรรศการ วันจันทร์ที่ 4 กันยายน 2560 เวลา 16.00 น. (รศ.ดร.ศุภกรณ์ ดิษฐพันธุ์ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด)
ห้องนิทรรศการ ห้องนิทรรศการหมุนเวียน ชั้น1 อาคารพิพิธภัณฑ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เนื่องจากทางวิชา 3502550 ADV CRE GRA : 2D ,3502551 ADV CRE DESGN : 3D , 3502140 CREATIVE DESGNและวิชา 3502141 CREATIVE DESGN 2 ได้มีการรวบรวมผลงานเพื่อเป็นการประมวลความรู้และความเข้าใจของนิสิตเกี่ยวกับการออกแบบ 2 มิติ และ3 มิติเบื้องต้น ซึ่งมีผลงานจำนวนหนึ่งที่ทางคณาจารย์คิดว่าน่าจะนำมาเผยแพร่แก่บุคคลภายนอกได้จึงได้มีการจัดนิทรรศการเพื่อแสดงผลงานที่นิสิตชั้นปีที่ 1 ทั้งระดับปริญญาตรีและปริญญาโทได้ทำไว้ในรายวิชาดังกล่าว ณ อาคารพิพิธภัณฑ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยจะเปิดแสดงในระหว่างวันที่ 4 – 21 กันยายน 2560 ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ของนิสิตถือได้ว่าเป็นกิจกรรมที่มีประโยชน์ที่จะเป็นการให้ความรู้ในเชิงงานออกแบบสร้างสรรค์ แก่บุคคลภายนอกและนิสิตชั้นปีที่ 1 ที่เพิ่งเข้ามาใหม่ เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการสร้างสรรค์ผลงานต่อไปในอนาคต

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการ "Connect & Combine" to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Attending (1)

© 2009-2021   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service