นิทรรศการศิลปะร่วมสมัย "Conflicted Visions"

Event Details

นิทรรศการศิลปะร่วมสมัย "Conflicted Visions"

Time: April 2, 2014 to April 27, 2014
Location: WTF Café & Gallery
City/Town: Bangkok, Thailand
Website or Map: http://www.wtfbangkok.com
Phone: 02 662 6246
Event Type: art, exhibition
Latest Activity: Mar 20, 2014

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

นิทรรศการศิลปะร่วมสมัย Conflicted Visions

2-27 เมษายน 2557

งานเปิดนิทรรศการ: วันพุธที่ 2 เมษายน 2557 เวลา 18.00น.


WTF เเกลลอรี่ มีความยินดีขอเชิญท่านเข้าร่วมงานนิทรรศการศิลปะร่วมสมัยที่มีเนื้อหาทางการเมือง ภายใต้ชื่อ Conflicted Visions โดยศิลปินกลุ่ม:


ประกิต กอบกิจวัฒนา

สุธี คุณาวิชยานนท์

มานิต ศรีวานิชภูมิ

พิสิฐฎ์กุล ควรเเถลง

จักรพันธ์ วิลาสินีกุล

มิติ เรืองกฤติยา

ศิลปินไม่ประสงค์ออกนาม


"งานศิลปะทุกชิ้นถือได้ว่ามีนัยกางการเมืองอยู่เสมอ เพราะมาจากการนำเสนออย่างมีทัศนมิติของศิลปิน ไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางอ้อม เเละตั้งอยู่บนความสัมพันธ์ของสังคม ตัวอย่างเช่น งานรูปกระป๋องซุปเเคมเบลล์ของ Andy Worhol ที่ตีความได้ว่าเป็นการเฉลิมฉลองวัฒนธรรมการบริโภค มากกว่าการวิพากษ์วิจารณ์วัฒนธรรมดังกล่าว ส่วนภาพเขียน abstract ของ Jackson Pollock เป็นการประกาศถึงบทบาทเเละหน้าที่ของศิลปิน ที่ควรมีอิสระเสรีในการทำงาน ปราศจากการกีดขวาง หรือสร้างงานบนความต้องการที่จะให้ศิลปะเป็นเพียงภาพที่เรารู้จักเเละคุ้นเคย การเมืองเป็นเนื้อหาที่หาดูได้อย่างง่ายดายในผลงานศิลปะยุค Postmodern อย่างเช่นภาพวาดเหมือนของพระมหากษัตริย์ หรือโป๊ป ที่มักถูกผลิตขึ้น เพื่อประกาศการเป็นสัญลักษณ์ทางอำนาจของสังคม" บทความคัดจากหนังสือ 'Artspeak' โดย Robert Atkins 1997

เหตุการณ์ความไม่สงบเเละความรุนเเรงทางการเมืองในประเทศไทย ตั้งเเต่ปี ค.ศ. 2010 ถึงปัจจุบัน ได้กระตุ้นให้มีการเเสดงความคิดเห็น ความกังวล เกี่ยวกับปัญหาทางการเมืองจากประชาชนชาวไทยในทุกระดับอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน การเเตกเเยกเเละเเบ่งข้างในสังคมที่เกิดจากความเเตกต่างทางความคิดเเละอุดมการณ์ทางการเมือง ได้จุดประกายเเละปลุกเร้าให้ชาวไทยออกมาเเสดงจุดยืนทางความคิดจากหลายสาเหตุ อาทิเช่น เพื่อผลประโยชน์ทางการเมือง, เพื่อการเเสดงความไม่เห็นด้วย, ไม่พอใจ หรือการหาพื้นที่ในสังคมที่เหมาะสมกับตนเอง ไปจนถึงสาเหตุที่มากไปกว่าเรื่องการเมือง

ประเด็นเรื่อง ศีลธรรม, จรรยาบรรณ, ประเพณีนิยม, ความรักชาติ เเละโครงสร้างอำนาจเเบบเดิมได้ถูกยกออกมาตีความใหม่ เเละนำออกมาใช้เป็นประเด็นในการโฆษณาชวนเชื่อจากกลุ่มคนที่มีอิทธิพลหลายกลุ่ม ที่คอยส่งเนื้อหา ข้อมูล เพื่อเป็นการยกระดับอุดมการณ์ทางการเมืองต่างๆที่ตนเองเชื่อ ผลที่เกิดขึ้นคือการเเยกขั้วอย่างรุนเเรงทางด้านความคิดทางการเมือง ซึ่่งเเผ่ขยายอย่างรวดเร็วในกลุ่มประชากรไทยทุกชนชั้น ไม่ว่าจะเป็นชั้นรากหญ้า ชนชั้นนักคิด หรือผู้มีฐานะเเละอำนาจสูงสุดของประเทศ

ด้วยสถานการณ์ที่มีบรรยากาศการต่อต้านการมีบทสนทนาเเลกเปลี่ยนความคิดเห็นทางการเมืองอย่างอิสระ หรือความพยายามเปลี่ยนความคิดของคนในสังคมให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ศิลปินเเละนักคิดทั่วประเทศไทยที่มีความอัดอั้น ได้ออกมาเเสดงทัศนคติของตนเองอย่างกว้างขวาง ไม่ว่าจะเป็นการวิพากษ์วิจารณ์นโยบายของผู้บริหารหรือระบบการบริหารบ้านเมือง การสร้างงานโฆษณาชวนเชื่อเพื่ออวยระบอบทางการเมืองระบอบใดระบอบหนึ่ง หรือการตั้งคำถามทางวัฒนธรรมเเละความเป็นชาตินิยม ชำเเหละความคิดของมวลชนในประเทศ ในขณะที่ศิลปินบางกลุ่มที่ออกมาเเสดงจุดยืนโดยไม่ได้สนใจประเดฺ็นทางการเมืองมากไปกว่าเป็นการเเสดงออกเพื่อสังเกตหรือตรวจสอบระบบความคิด อารมณ์หรือความรู้สึกของตนเอง ไม่ว่าจะเป็นความสับสน ความโกรธ ทิฐิทางอารมณ์ หรือความเคลือบเเคลงใจ

นิทรรศการ Conflicted Visions ประกอบไปด้วยผลงานศิลปะที่สร้างในระหว่างปี ค.ศ. 2010-2014โดยศิลปินไทยทั้งหน้าใหม่เเละศิลปินที่มีเป็นที่รู้จักอย่างดี 7 ท่าน ที่ต่างได้ทำงานศิลปะที่ใช้สื่อที่หลากหลาย เเละได้รับเเรงบันดาลใจการเหตุการณ์วุ่นวายทางการเมืองในประเทศไทยที่ดูเหมือนจะไม่มีที่สิ้นสุด

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการศิลปะร่วมสมัย "Conflicted Visions" to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Attending (1)

© 2009-2022   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service