นิทรรศการแสดงผลงานปริญญานิพนธ์ "COMMBO"

Event Details

นิทรรศการแสดงผลงานปริญญานิพนธ์ "COMMBO"

Time: June 2, 2019 to June 9, 2019
Location: Industrial design ID Chula
City/Town: Bangkok
Phone: 02 218 4499
Event Type: art, exhibition, design, thesis
Organized By: NEWS PORTFOLIOS*NET
Latest Activity: May 19, 2019

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

CommDe Creative Walk 2019

'COMMBO'

นิทรรศการแสดงผลงานปริญญานิพนธ์ 

บัณฑิตหลักสูตรออกแบบนิเทศศิลป์ หลักสูตรนานาชาติ

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ประจำปีการศึกษา 2561

The Degree show of the International Programme in Communication Design (CommDe), Chulalongkorn University.

Class of 2019

Grand Opening

1st June 2019

6pm - 11pm

-

Exhibition Hours

2 -9 June 2019

11am - 6pm

Lerd Urasayanant Building, Department of Industrial Design,

Chulalongkorn University, Phayathai Road, Patumwan, Bangkok, Thailand

อาคารเลิศ อุรัสยะนันทน์ ภาควิชาการออกแบบอุตสาหกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถนนพญาไท เขตปทุมวัน กุรงเทพฯ 

#commdecreativewalk19 #commdecommbo #comeseecommde

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการแสดงผลงานปริญญานิพนธ์ "COMMBO" to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Attending (1)

© 2009-2022   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service