นิทรรศการ “ฤดูหลากสี” (Colorful Season)

Event Details

นิทรรศการ “ฤดูหลากสี” (Colorful Season)

Time: April 11, 2013 to May 2, 2013
Location: Jamjuree Art Gallery
City/Town: Bangkok,Thailand
Website or Map: http://jamjureeartgallery.blo…
Phone: 02 218 3709
Event Type: art, exhibition, painting
Latest Activity: Apr 11, 2013

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

นิทรรศการ “ฤดูหลากสี” (Colorful Season)

ศิลปิน ดนัยวิชญ์ ขวัญข้าว (Danaivich Khankaow)

ลักษณะงาน จิตรกรรม

ระยะเวลาที่จัดแสดง วันที่ 11 เมษายน 2556 – 2 พฤษภาคม 2556

พิธีเปิดนิทรรศการ วันศุกร์ที่ 19 เมษายน 2556 เวลา 18.00 น.

คุณไกรศักดิ์ ชุณหะวัณ ให้เกียรติ์เป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการ

ห้องนิทรรศการ ห้องนิทรรศการชั้น 2


แนวความคิด

วิถีชีวิตชนบท และ เรื่องราวธรรมชาติเป็นแรงบันดาลใจ ในการสร้างสรรค์ผลงาน โดยนิทรรศการ ฤดูหลากสี “Colorful Season” เป็นการถ่ายทอดมุมมองความประทับใจผ่าน บรรยากาศ แสง สี ของแต่ละฤดูกาล ที่มีความงามเละให้ความรู้สึกที่แตกต่างกันไป ซึ่งในการแสดงเดี่ยวครั้งแรกนี้ เป็นผลงานประเภทจิตรกรรม แนวอิมเพรสชั่นนีส เทคนิคสีน้ำมันบนผ้าใบ ผลงานจำนวน 23 ชิ้น

โดยจะมีพิธีเปิดนิทรรศการอย่างเป็นทางการใน วันศุกร์ที่ 19 เมษายน 2556 เวลา 18.00 น.

ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานนิทรรศการ โดย คุณไกรศักดิ์ ชุณหะวัณ

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการ “ฤดูหลากสี” (Colorful Season) to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Attending (1)

© 2009-2023   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service