"Close Up สุนทรภู่" นิทรรศการจัดแสดงผลงานของท่านสุนทรภู่

Event Details

"Close Up สุนทรภู่" นิทรรศการจัดแสดงผลงานของท่านสุนทรภู่

Time: June 22, 2011 to June 26, 2011
Location: Bangkok Art and Culture Centre
City/Town: Bangkok,Thailand
Website or Map: http://www.bacc.or.th
Phone: 02 214 6630-8
Event Type: art, exhibition, flim
Latest Activity: Jun 23, 2011

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description


Close Up สุนทรภู่
นิทรรศการจัดแสดงผลงานของท่านสุนทรภู่ แนวร่วมสมัย

วัน : 22-26 มิถุนายน 2554 
สถานที่ : ชั้น 1

พบกับกิจกรรมที่น่าตื่นตาตื่นใจต่างๆมากมายภายในงาน อาทิเช่น ละครหุ่นสายเสมา การแร็พvsสักวา (บทกลอนสุนทรภู่)  ฯลฯ

การฉายภาพยนต์เรื่องสุดสาคร (2006)  ภาพยนต์พระอภัยมณี (มิตรชัย บัญชา)  Animation สุดสาคร (อ.ปยุต เงากระจ่าง) ฯลฯ

เสวนา "กวีใหม่ กลอนเก่า...ชวนเล่าเรื่อง" 
22 มิถุนายน 2554 เวลา 14.00-16.00 น.
- อ.ยุทธ โตอดิเทพย์ อุปนายกสมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย
- อ.จิระนันท์ พิตรปรีชา รางวัลซีไรท์ พ.ส. 2532
- อ.วัฒนะ บุญจับ กวีรุ่นใหม่และนักร้องนำวงภูมิจิต

เสวนา"ปริทัศน์ ปริเทศ เล่าเหตุสุนทรภู่"  
26 มิถุนายน 2554 เวลา 14.00-16.00 น.
- อ.เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ รางวัลซีไรท์คนแรกของไทย
- อ. อานันท์ นาคคง อาจารย์ประจำคณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร และหัวหน้าวงดนตรีไทยร่วมสมัย "กอไผ่"
- ทองแถม นาถจำนง นายกสมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย
- เจ้าของนามปากกา คมทวน คันธนู รางวัลซีไรท์ พ.ศ. 2526
- จรูญพร ปรปักษ์ประลัย ครีเอทีฟและก็อปปี้ไรเดอร์ กันตนาแอนนิเมชั่น และนักวิจารณ์วรรณกรรม

Comment Wall

Comment

RSVP for "Close Up สุนทรภู่" นิทรรศการจัดแสดงผลงานของท่านสุนทรภู่ to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Attending (1)

© 2009-2021   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service