นิทรรศการ “กายวิจิตร” (Clearing and Staining)

Event Details

นิทรรศการ “กายวิจิตร” (Clearing and Staining)

Time: March 9, 2020 to April 24, 2020
Location: Chula Museum
City/Town: Bangkok
Event Type: art, exhibition, painting
Organized By: NEWS PORTFOLIOS*NET
Latest Activity: Feb 23, 2020

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

นิทรรศการกายวิจิตร” (Clearing and Staining)

พิธีเปิดนิทรรศการ                                    

วันพุธที่ 11 มีนาคม 2563 เวลา 17.00.

ศาสตราจารย์ ดร.พิรงรอง รามสูต รองอธิการบดี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด

ระยะเวลาที่จัดแสดง วันที่ 9 มีนาคม – 24 เมษายน 2563

สำนักบริหารศิลปวัฒนธรรม ได้จัดโครงการความร่วมมือระหว่างพิพิธภัณฑ์ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยขึ้น โดยการจัดครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาค และพิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดทำนิทรรศการ “กายวิจิตร” (Clearing and Staining)”  โดยมีเนื้อหาด้านวิทยาศาสตร์ผนวกกับการนำเสนอทางด้านศิลปะ

อนึ่ง การดองใสและย้อมสี (Clearing and Staining) ส่วนใหญ่จะเป็นที่รู้จักในวงการของวิทยาศาสตร์ ดังนั้นเพื่อเป็นการเผยแพร่องค์ความรู้ดังกล่าวให้เป็นที่รู้จักในวงกว้าง โดยนำตัวอย่างของการดองใสและย้อมสีของสิ่งมีชีวิตหลากหลายชนิด รวมทั้งตัวอย่างการดองเขียวของพืช โดยตัวอย่างเหล่านี้ล้วนได้มาจากการทดลองและการวิจัยของนิสิตและคณาจารย์จากภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่ผ่านกระบวนการทำที่ประณีตและสมบูรณ์แบบนำมาจัดแสดงสู่สาธารณชนโดยนิทรรศการในครั้งนี้จะเป็นการผสานกันระหว่างมุมมองทางวิทยาศาสตร์และศิลปะเพื่อให้สาธารณชนคนทั่วไปสามารถเข้าถึง เข้าชมและสามารถทำความเข้าใจได้ง่ายขึ้น โดยนิทรรศการจะจัดแสดง ห้องนิทรรศการหมุนเวียน ชั้น 1 อาคารพิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการ “กายวิจิตร” (Clearing and Staining) to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Comment by NEWS PORTFOLIOS*NET on February 23, 2020 at 8:57pm

Comment by NEWS PORTFOLIOS*NET on February 23, 2020 at 8:57pm

Comment by NEWS PORTFOLIOS*NET on February 23, 2020 at 8:57pm

Attending (1)

© 2009-2024   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service