นิทรรศการ "City & Nature"

Event Details

นิทรรศการ "City & Nature"

Time: October 15, 2012 to November 30, 2012
Location: Four Seasons Hotel Bangkok
City/Town: Bangkok,Thailand
Event Type: art, exhibition, photography, photo
Latest Activity: Nov 7, 2012

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

งานแสดงภาพถ่ายเดี่ยว "City & Nature" โดย จัตุชัย อิศรางกูร ณ อยุธยา

ณ โรงแรม Four Seasons Hotel Bangkok (Parichart Court 1st floor 20 Photos, inside Mocha & Muffins 7 Photos)

ผมใช้ภาพถ่ายในการแสดงออกถึงมุมมองและความคิดส่วนตัวในแง่บวก ที่มีต่อสิ่งรอบๆ ตัว ในหลายๆ รูปแบบ ทั้งในรูปแบบของความเป็นจริง และความเหนือจริง เพื่อสะท้อนถึงเรื่องราวในความคิดของผมในช่วงเวลาที่ถ่ายภาพ ซึ่งถูกบันทึกต่างห้วงเวลา และห้วงอารมณ์ ผสมกลมกลืนจนเกิดความลงตัวเป็นผลงานในแบบฉบับของตัวเอง

งานชุด City & Nature เป็นการนำเสนอความเกี่ยวข้องของสองสิ่งคือ เมือง และ ธรรมชาติ รวมถึงสิ่งละอันพันละน้อยที่ทำให้ทั้งสองสิ่งนี้สามารถนำมาเรียงร้อยกันได้อย่างลงตัว ผ่านมุมมองและเทคนิคอันเป็นแนวทางเฉพาะ ซึ่งต้องการแสดงให้ผู้ชมได้เห็นมุมมองของผู้ถ่ายภาพในด้านต่างๆ ที่มีต่อสิ่งที่เรียกว่า เมืองและธรรมชาติ

Solo Photography Exhibition by J. Isarankura at Four Seasons Hotel Bangkok (Parichart Court 1st Floor 20 Photos, inside Mocha & Muffins 7 Photos)

Artist Statement

I use photography as a way to express my perspectives and positive attitudes towards my surroundings. Manifested realistically and surrealistically, each photograph tells a perfect blend of emotion-filled stories at that particular point in time. ...

Through a combination of my personal viewpoints and specific photographic’s techniques, “City & Nature” depicts a relation of this parallel world, sometimes undetected in little details. I hope you enjoy the silent stories humbly exhibited before you.

Jattuchai Isarankura (จัตุชัย อิศรางกูร ณ อยุธยา)

- Chief Director in Bangkok of Fotoasia FOTOASIA

(Fotoasia is a cultural organization that promotes and exchanges between European and Asian photographers. It’s also an agency who sells photography of South East Asia for newspapers, press and art book)

- Thailand-Assistant for Tim Griffith Architectural Photography - Freelance Phographer

- Part-Time Lecturer


Awards

- Selected Work Exhibit in "Social Differences Why Thailand Needs Change (ความเหลื่อมล้ำในสังคม ทำไมต้องปฏิรูปประเทศไทย)" at United Nations Conference Center (UNCC) Bangkok 2011

- Awarded by Criminal Reporter & Photographer Association of Thailand in "Mega Flood Crisis 2011 (มหาอุทกภัย 54)" at Royal Thai Police Club Thanks to Mr. Chitt Chongmankhong (National Artist of Thailand: Fine art, Visual art), Mr. Nicolas Pascarel President of Fotoasia, Mr. Tim Griffith Master of Achitectural Photography, none of these would have been possible without my mentors.

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการ "City & Nature" to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Attending (1)

Creative Citizen NEWS

© 2009-2023   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service