นิทรรศการ "ภาพสะท้อนวัฏจักรของชีวิต" (Circle of Life’s)

Event Details

นิทรรศการ "ภาพสะท้อนวัฏจักรของชีวิต" (Circle of Life’s)

Time: February 2, 2020 to March 15, 2020
Location: สวนโมกข์กรุงเทพ
City/Town: Bangkok
Event Type: art, exhibition
Organized By: NEWS PORTFOLIOS*NET
Latest Activity: Feb 2, 2020

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

นิทรรศการ Circle of Life’s: ภาพสะท้อนวัฏจักรของชีวิต
๒ กุมภาพันธ์ - ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๓
ณ หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ (สวนโมกข์กรุงเทพ)
Circle of Life's Project เกิด, แก่, เจ็บ, ตาย ๔ ก้าวที่เราลิขิตเองไม่ได้
ทุกก้าวเดินชีวิตที่ไม่สมบูรณ์แบบ ชีวิตก็ยังคงสมบูรณ์ในแบบของเรา (A beautiful thing is never perfect)
กำหนดการ
วันอาทิตย์ที่​ ๒ กุมภาพันธ์​ ๒๕๖๓ ณ โถงกิจกรรม ชั้น ๑
เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๔.๐๐ น. เปิดงาน
เวลา ๑๔.๐๐ - ๑๕.๐๐ น. เสวนาธรรม
ผู้ร่วมเสวนา
1.คุณเบสท์ พัทธ์ธีรา พุฒิสุรเศรษฐ์ Makeup Artist / Makeup Special effect
2.คุณไก่ คงกฤช ทองดี Special effect Makeup / Prostatic
3. David bigander (เดวิด) ผู้กำกับ
4. บุศยรินทร์ เข่งเงิน (อาร์ท) หรือที่ทุกคนในวงการโฆษณารู้จักเธอในนาม อาท ชา-สิ-นี เธอคือนางแบบโฆษณาในยุค 90
5. Tipwarin Luthi Sotvithi (Jed)
6. วรรณสิงห์ ประเสริฐกุล (Singh) ผู้ชายเถื่อนๆ ที่เรียนรู้ชีวิตจากการเดินทาง
7.พระครูธรรมรัต วัดญาณเวศกวัน
เวลา ๑๕.๐๐ - ๑๕.๓๐ น. ปิดงาน
ลงทะเบียนเข้าร่วมงานนิทรรศการได้ที่ https://register.bia.or.th/
งานนิทรรการจะจัดแสดงตั้งแต่ง
๒ กุมภาพันธ์ จนถึง ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๓

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการ "ภาพสะท้อนวัฏจักรของชีวิต" (Circle of Life’s) to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Attending (1)

© 2009-2024   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service