นิทรรศการ “จุฬาฯสรรศิลป์” (Chula Art’s Collection: Color Memoir)

Event Details

นิทรรศการ “จุฬาฯสรรศิลป์” (Chula Art’s Collection: Color Memoir)

Time: March 20, 2019 to June 26, 2019
Location: Chula Museum
City/Town: Bangkok
Website or Map: http://www.facebook.com/chula…
Phone: 02 218 3645
Event Type: art, exhibition, painting, print
Organized By: NEWS PORTFOLIOS*NET
Latest Activity: Feb 24, 2019

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

นิทรรศการ “จุฬาฯสรรศิลป์” (Chula Art’s Collection: Color Memoir)

ศิลปิน/ผู้จัด
ฝ่ายพิพิธภัณฑ์และหอศิลป์ สำนักบริหารศิลปวัฒนธรรม

ลักษณะงาน
จิตรกรรมและภาพพิมพ์

ระยะเวลาที่จัดแสดง
วันที่ 20 มีนาคม – 26 มิถุนายน 2562

พิธีเปิดนิทรรศการ
วันที่ 19 มีนาคม 2562 เวลา 17.00น.
โดยศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ ให้เกียรติเป็นประธาน ในพิธีเปิดนิทรรศการ

ห้องนิทรรศการ
ห้องนิทรรศสถาน อาคารศิลปวัฒนธรรม
https://goo.gl/maps/gKpqmRGbKZ92

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 022183645 - 6

สำนักบริหารศิลปวัฒนธรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้จัดนิทรรศการ “จุฬาฯสรรศิลป์” (Chula Art’s Collection) ขึ้นอีกครั้ง โดยในครั้งนี้จัดขึ้นภายใต้ชื่อ “COLOR MEMOIR” เพื่อนำเสนอข้อมูลที่จะเป็นองค์ความรู้ทางประวัติศาสตร์ศิลปะไทยแก่ประชาคมชาวจุฬาฯและสาธารณชน อันจะก่อให้เกิดแรงบันดาลใจผู้ที่สนใจและสร้างบรรยากาศทางศิลปะในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งภายในห้องนิทรรศการจัดแสดงผลงานศิลปะของศิลปินชั้นเยี่ยมของไทยจำนวน 17 ท่าน ได้แก่ กำจร สุนพงษ์ศรี, ถาวร โกอุดมวิทย์, ประวัติ เล้าเจริญ, ประสงค์ ลือเมือง, ปริญญา ตันติสุข, ปริทรรศน์ หุตางกูร, ปรีชา อรชุนกะ, พิชิต ตั้งเจริญ, ไพรวัลย์ ดาเกลี้ยง, มณเฑียร บุญมา, วราวุธ ชูแสงทอง, วิวิชชา ยอดนิล, สมบูรณ์ หอมเทียนทอง, สมโภชน์ อุปอินทร์(Sompot Upa-in), สมวงศ์ ทัพพรัตน์, อนันต์ ปาณินท์และอิทธิ คงคากุล
การสร้างสรรค์ผลงานศิลปะของศิลปินแต่ละท่านนั้น มีความโดดเด่นและมีเอกลักษณ์ โดยผลงานแต่ละชิ้นได้สร้างสรรค์ออกมาในรูปแบบที่มีสีสัน รูปลักษณ์ที่เฉพาะตัวของศิลปิน ผ่านกระบวนการทางความคิดแฝงไว้ภายในภาพเพื่อบอกเล่าเรื่องราว ประสบการณ์ ทัศนคติ ความเชื่อ ฯลฯ ทั้งนี้หากจะเปรียบผลงานศิลปะของศิลปินแต่ละท่าน ก็เปรียบเสมือนได้กับการบันทึกประวัติศาสตร์ศิลปะในห้วงระยะเวลาหนึ่งของไทย และนับเป็นความภาคภูมิใจของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่ได้รวบรวมผลงานศิลปกรรมของศิลปินชั้นเยี่ยมของไทยที่ได้รับการยอมรับทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติ

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการ “จุฬาฯสรรศิลป์” (Chula Art’s Collection: Color Memoir) to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Comment by NEWS PORTFOLIOS*NET on February 24, 2019 at 11:29pm

Comment by NEWS PORTFOLIOS*NET on February 24, 2019 at 11:28pm

Comment by NEWS PORTFOLIOS*NET on February 24, 2019 at 11:28pm

Attending (1)

© 2009-2024   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service