การแสดงโขนร่วมสมัย "ฉุยฉาย" (Chui Chai) โดย พิเชษฐ กลั่นชื่น

Event Details

การแสดงโขนร่วมสมัย "ฉุยฉาย" (Chui Chai) โดย พิเชษฐ กลั่นชื่น

Time: March 5, 2011 at 8pm to March 6, 2011 at 10pm
Location: Patravadi Theatre
Street: 69/1 Soi Wat Rakhang, Arun Amarin Road, Siriraj
City/Town: Bangkok, Thailand
Website or Map: http://www.patravaditheatre.c…
Phone: +66 (0) 2412 7287
Event Type: performance
Latest Activity: Feb 13, 2011

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

"Today, dance no longer needs to be beautiful, but with "Chui Chai", Mr. Klunchun gives a sublime show from beginning to end" The New York Times

"Sacrés Thaïs!" is the counterpart to "Sacrés Français!" with a stage opened to exceptional trend setting (Thai) artists with daring original creativity, and who will surprise you with their style and quirky comments. LA FETE last presented Pichet Klunchun with the cult show "Jérôme Bel, Pichet Klunchun & Myself". Today, we are happy and proud to present another cult in the making, "Chui Chai".

"Chui Chai" means "transformation" in Thai. It comes from the "Nang Loi" episode (The Floating Lady), in the Ramayana. To end the war, the demon Todsakarn asks his young niece Benyakai to impersonate Sita, the wife of his arch-enemy, King Rama. Benyakai has no choice but to obey her uncle even though the transformation is very difficult. Pichet Klunchun's piece transposes the tale of "Chui Chai" to contemporary Thailand. Through an historic parallel, he reminds us of the difficult and painful necessity of transformation to stop a war (in the Ramayana) or to modernize society. "Chui Chai" is a tale of today. He artistically illustrates the evolution of Thai society through different forms of dance - contemporary and classical - and the fears this transformation induces within Thai society.

 

============================================

 

ในปัจจุบัน การร่ายรำไม่จำเป็นต้องสวยเสมอไป แต่การแสดงของคุณพิเชษฐ กลั่นชื่น
นั้นมีความงดงามตั้งแต่ต้นจนจบการแสดง" หนังสือพิมพ์นิวยอร์ค ไทมส์

เทศกาล LA FETE มีโอกาสร่วมงานกับคุณพิเชษฐตั้งแต่การแสดงร่วมกับเฌโรม เบลในชื่อชุด "พิเชษฐ กลั่นชื่นและตัวผมเอง ในปีนี้ LA FETE รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่จะนำเสนอผลงานใหม่ของเขาในการแสดงชุด ฉุยฉาย ฉุยฉาย มีความหมายว่า การเปลี่ยนแปลง การแสดงชุดนี้ดัดแปลงมาจากตอนนางลอย ในรามเกียรติ์ เป็นตอนที่ทศกัณฑ์ได้สั่งให้นางเบญกายหลานสาว แปลงกายเป็นสีดา เพื่อ หลอกพระรามให้ยกทัพกลับและไม่ต้องทำสงคราม นางเบญกายจำยอมทำตามคำสั่งของทศกัณฑ์ แม้ว่าการแปลงกายครั้งนี้จะทำได้ด้วยความยากลำบากนัก คุณพิเชษฐต้องการนำเสนอการแสดงชุดนี้ต่อสังคมไทยปัจจุบัน เพื่อแสดงว่าในบางครั้งนั้นการเปลี่ยนแปลงก็สำคัญ เช่นเพื่อทำให้สงครามจบสิ้นลงดังในรามเกียรติ์ เป็นต้น การแสดงชุดนี้เป็นการใช้ศิลปะเพื่อถ่ายทอดวิวัฒนาการของสังคมไทย โดยถ่ายทอดผ่านการร่ายรำทั้งแบบดั้งเดิมและสมัยใหม่ โดยไม่ลืมจะกล่าวถึงความไม่แน่ใจของคนในสังคมเกี่ยวกับผลของการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้ด้วย

Comment Wall

Comment

RSVP for การแสดงโขนร่วมสมัย "ฉุยฉาย" (Chui Chai) โดย พิเชษฐ กลั่นชื่น to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Attending (1)

© 2009-2024   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service