นิทรรศการศิลปะ "พงศาวดาร" (CHRONICLE)

Event Details

นิทรรศการศิลปะ "พงศาวดาร" (CHRONICLE)

Time: September 21, 2017 to October 31, 2017
Location: Subhashok The Arts Centre (S.A.C.)
City/Town: Bangkok
Website or Map: http://www.facebook.com/sacba…
Phone: 02 662 0299, 086 891 1893
Event Type: art, exhibition, painting
Organized By: NEWS PORTFOLIOS*NET
Latest Activity: Sep 3, 2017

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description


นิทรรศการศิลปะ CHRONICLE / พงศาวดาร
โดย วีรพงษ์ ศรีตระกูลกิจการ (อายิโน๊ะ)
พิธีเปิดนิทรรศการ วันพฤหัสบดีที่ 21 กันยายน 2560 เวลา 18.00น.
จัดแสดงตั้งแต่วันที่ 21 กันยายน - 31 ตุลาคม 2560
หอศิลป ศุภโชค ดิ อาร์ต เซ็นเตอร์
S.A.C. Subhashok The Arts Centre

วีรพงษ์ ศรีตระกูลกิจการ (อายิโน๊ะ)
ผู้สร้างผลงานจิตรกรรมและผลงานภาพพิมพ์แกะไม้ โดยออกจากเงื่อนไขของการเป็นภาพพิมพ์ ผู้ที่ทำงานอย่างไม่มีวันหยุด
วีรพงษ์มีการแสดงผลงานทั้งในและต่างประเทศอย่างสม่ำเสมอเคยได้รับรางวัลต่างๆ เช่น รางวัลเหรียญทอง ประเภทภาพพิมพ์ การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 51, เหรียญเงิน การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่54,เหรียญทองแดง การแสดงศิลปกรรม แห่งชาติ ครั้งที่ 52 ครั้งที่ 53 และครั้งที่ 55 ,รางวัล Honorable Mentions, 10th International Biennial Engraving "Josep de Ribera" Xativa, Spain
และการแสดงผลงานดี่ยว เกียรติจิตรกร Painter Prestige ณ หอศิลปแห่งชาติ ผลงานของวีรพงษ์นั้นจะผันเปลี่ยนไปตามช่วงเวลาซึ่งเดินไปพร้อมกับประสบการณ์ และชีวิตโดยไม่ยึดในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งดังนั้นผลงานจึงเป็นตัวสะท้อนถึงความคิด อารมณ์ความรู้สึกและเรื่องราวต่างๆที่เข้ามาในชีวิตในขณะที่สร้างผลงานนั้นๆขึ้นมา
“ผมต้องการใช้ผลงานจิตรกรรมเป็นสื่อแสดงออกถึงปรากฏการณ์แห่งความรู้สึกของตนเองที่เกิดจากการรับรู้สิ่งต่างๆรอบตัวในชีวิตทั้งในอดีตและปัจจุบันผสมผสานจิตนาการผูกโยงเรื่องราวบันทึกเป็นร่องรอยของเหตุการณ์ปัจจุบันบรรจุรวมสิ่งต่างๆที่ปรากฏขึ้นในใจขณะสร้างผลงานโดยไม่มีการกำหนดรูปแบบล่วงหน้า วัตถุในผลงานมุ่งสะท้อนเรื่องราวในสังคม และค่านิยมในเรื่องคุณค่าของสิ่งต่างๆที่อยู่ภายใต้ข้อจำกัดและมาตรฐานของสังคม โดยนำมาเรียงร้อยในองค์ประกอบที่ก่อให้เกิดเรื่องราวใหม่ เปรียบเหมือนภาพบันทึกประวัติศาสตร์ของปัจจุบันขณะ ผมมีความมุ่งหมายในการค้นหาคุณค่าที่แท้จริงที่ซ่อนอยู่ภายในสิ่งต่างๆ โดยใช้การสร้างผลงาน เพื่อให้เข้าใจในสุนทรียภาพแห่งศิลปะและคุณค่าที่แท้จริงของชีวิต”

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการศิลปะ "พงศาวดาร" (CHRONICLE) to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Comment by NEWS PORTFOLIOS*NET on September 3, 2017 at 12:35pm

Comment by NEWS PORTFOLIOS*NET on September 3, 2017 at 12:35pm

Comment by NEWS PORTFOLIOS*NET on September 3, 2017 at 12:35pm

Attending (1)

© 2009-2022   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service