นิทรรศการภาพวาดจิตรกรรมจีน "สไตล์จีน" (Chinese Style)

Event Details

นิทรรศการภาพวาดจิตรกรรมจีน "สไตล์จีน" (Chinese Style)

Time: February 7, 2014 to March 30, 2014
Location: The National Gallery Bangkok
City/Town: Bangkok, Thailand
Website or Map: http://www.facebook.com/TheNa…
Phone: 02 281 2224
Event Type: art, exhibition, painting, drawing
Latest Activity: Feb 17, 2014

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดนิทรรศการภาพวาดจิตรกรรมจีน จากสถาบันจิตรกรรมแห่งชาติ สาธารณรัฐประชาชนจีน "Chinese Style" (สไตล์จีน) ในวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ณ ห้องอเนกประสงค์ และเข้าฟังการบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “การวิเคราะห์และการแบ่งกลุ่มตามลักษณะภาพวาดจีนร่วมสมัย” โดย Mr. Zhang Jiangzhou, Deputy Director General of the China National Academy of Painting. เริ่มตั้งแต่เวลา ๑๔.๐๐ น. และนิทรรศการจะจัดแสดงระหว่างวันที่ วันที่ ๗ กพ. - ๓๐ มีค. ๒๕๕๗ ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป


กำหนดการพิธีเปิด วันจันทร์ที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗

๑๓.๓๐ น. ลงทะเบียน ณ ห้องอเนกประสงค์ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป

๑๔.๐๐ น. การบรรยายพิเศษเรื่อง “การวิเคราะห์และการแบ่งกลุ่มตามลักษณะภาพวาดจีนร่วมสมัย” โดย Mr. Zhang Jiangzhou, Deputy Director General of the China National Academy of Painting.

๑๕.๐๐ น. พิธีเปิดนิทรรศการ

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการภาพวาดจิตรกรรมจีน "สไตล์จีน" (Chinese Style) to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Attending (1)

© 2009-2022   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service