นิทรรศการ “ชาติ...หน้า”(Chat Naa)

Event Details

นิทรรศการ “ชาติ...หน้า”(Chat Naa)

Time: November 11, 2017 to December 5, 2017
Location: Cartel Artspace
City/Town: Bangkok
Website or Map: http://www.facebook.com/Carte…
Event Type: art, exhibition, painting
Organized By: NEWS PORTFOLIOS*NET
Latest Activity: Nov 13, 2017

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

“ชาติ...หน้า”
นิทรรศการโดย อานนท์ นงค์เยาว์

ภัณฑารักษ์ นิทรรศการ : Vuth Lyno
ภัณฑารักษ์ expanded cinema : ปฐมพงศ์ มานะกิจสมบูรณ์

สถานที่ : Cartel Artspace
พิธีเปิด : 11 พฤศิจิกายน 2560 ตั้งแต่เวลา 18.30 น เป็นต้นไป
ระยะเวลานิทรรศการ : 11 พฤศจิกายน - 5 ธันวาคม 2560

* ในคืนวันเปิดจะมีการแสดง performance of expanded cinema การแสดงเกี่ยวกับ เสียง และ ภาพเคลื่อนไหว เริ่มเวลา 19.30 น

*ในวันที่ 12 พฤศจิกายน มีการจัดฉาย หนังทดลองที่ศิลปินได้ทำขึ้นตั้งแต่ปี 2546 ทั้งหมด 5 เรื่อง ใน program “the image of sound: see a sound, hear an image”
สถานที่ Tentacles Gallery ตั้งแต่เวลา 18.00 น หลังจากจัดฉายเสร็จ จะมีการพูดคุยกับศิลปิน และผู้จัดงาน


ชาติ...หน้า รวบรวมผลงานเก่าและใหม่ของอานนท์ นงค์เยาว์ ซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่ พาเข้าสู่อินสตอลเลชั่นอันดื่มด่ำด้วยแสง สีและภาพเคลื่อนไหว ชาติ นั้นสามารถสื่อได้ถึงภพ ภารเวียนว่ายตายเกิดหรือประเทศ ในขณะที่ หน้า เป็นได้ทั้งอนาคตและสิ่งที่กำลังมาถึง ความหยอกเย้าในชื่องานสะท้อนถึงความสนใจต่อสภาวะการของสิ่งที่ยังมาไม่ถึง สภาวะของการเปลี่ยนผันและถูกผันแปร บางสิ่งที่ไม่มั่นคง และเปราะบางทว่าแฝงไปด้วยศักยภาพอันเปี่ยมล้น ซึ่งอานนท์เชื้อเชิญเราเข้าสู่เขตแดนของการเปลี่ยนผ่านและความเป็นไปได้

หากเราพูดถึงแรงสะเทือนในเชิงวิธีการ อาจมองได้ว่าการทดลองและเล่นกับการสะเทือนนั้นเป็นคำจำกัดความถึงงานของอานนท์ได้อย่างเหมาะเจาะ แรงสะเทือนที่ถูกสะท้อนในรูปแบบของคลื่นความถี่ก่อร่างแสงและเสียง การทดลองและเล่นนั้นไม่เพียงทำหน้าที่ของการสำรวจและเชื่อมโยง แต่ยังเร่งเร้า ปลุกชีพ และโยงใยหลากหลายความรู้สึก ความเคร่งขรึมจริงจังหรือความเข้าใจถ่องแท้นั้นไม่ได้มีความจำเป็นต่อการเข้าใจในงานของอานนท์แต่เพียงอย่างเดียว เพราะความเข้าใจและจินตนาการต่องานของเขานั้นยังคงถูกส่งผ่านท่วงท่าอันสนุกสนาน

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการ “ชาติ...หน้า”(Chat Naa) to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Attending (1)

© 2009-2023   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service