นิทรรศการ "Chat 2 : Exchange"

Event Details

นิทรรศการ "Chat 2 : Exchange"

Time: January 15, 2015 to February 6, 2015
Location: CMU ART CENTER
City/Town: Chiangmai, Thailand
Website or Map: http://www.cmuartcenter.finea…
Phone: 053 218 280, 053 944 833
Event Type: art, exhibition, painting
Latest Activity: Jan 20, 2015

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

(*) For English please scroll down

หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ขอเรียนเชิญท่านร่วมเป็นเกียรติใน พิธีเปิดนิทรรศการ
Chat 2 : Exchange
นิทรรศการศิลปกรรม โดย ANU SCHOOL OF ART และ FACULTY OF FINE ART CMU
15 มกราคม - 6 กุมภาพันธ์ 2558
พิธีเปิดเวลา 18.00 น. ณ ห้องแสดงงานชั้น 1 ด้านหลัง
หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มช.

ด้วย คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ School of Art , Australian National University ประเทศออสเตรเลีย มหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงระดับโลก (อันดับที่ 25 ของโลก นับตามการจัดลำดับ โดย QS University Ranking ในปี 2012) ได้มีการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางด้านศิลปวัฒนธรรมเรื่อยมา ตั้งแต่ช่วงทศวรรษที่ 1990 โดยมีการแลกเปลี่ยนคณาจารย์และนักศึกษาระหว่างกันเรื่อยมา โดยระหว่างวันที่ 3 เมษายน – 3 พฤษภาคม 2557 ที่ผ่านมา คณาจารย์ของคณะวิจิตรศิลป์ โดย รองศาสตราจารย์พงศ์เดช พงศ์เดช ไชยคุตร ศาสตราจารย์ รสลิน กาสต์ รองศาสตราจารย์เกศ ชวนะสิขิกร และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธัชชัย หงส์แพง ได้มีโอกาสได้เข้าร่วมโครงการ Cultural Exchange Residency and Exhibition between Chiang Mai University, Faculty of Fine Arts, and Australian National University, School of Art ณ ประเทศออสเตรเลีย และได้แสดงนิทรรศการร่วมของคณาจารย์ทั้ง 2 สถาบัน ชื่อนิทรรศการ “CHAT” โดยในพิธีเปิดนิทรรศการดังกล่าว ในวันที่ 3 เมษายน 2557 ได้มีการลงนามในบันทึกความร่วมมือ ในการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและคณาจารย์ระหว่างกันอย่างเป็นทางการอีกด้วย
จากความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนที่ผ่านมา ได้มีการหารือร่วม Professor Toni Makkai คณบดีของ College of Arts and Social Sciences, Australian National University คณาจารย์ของ School of Arts และคณาจารย์ของคณะวิจิตรศิลป์ นำโดย รองศาสตราจารย์พงศ์เดช ไชยคุตร เกี่ยวกับการจัดนิทรรศการร่วมและโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ครั้งต่อไป ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดัง นั้น เพื่อให้ความสัมพันธ์อันดีระหว่างสองสถาบันดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง และเพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางด้านศิลปวัฒนธรรมระหว่างคณาจารย์ และนักศึกษาระหว่างสองสถาบัน จึงได้จัดโครงการแลกเปลี่ยนศิลปินในพำนัก และนิทรรศการร่วมในครั้งนี้ขึ้นมา โดยหวังว่าจะเกิดประโยชนในการพัฒนาขีดความสามารถในการสร้างสรรค์ผลงานของ คณาจารย์และนักศึกษา และเสริมสร้างสัมพันธภาพอันดีระหว่างไทย และออสเตรเลียผ่านทางศิลปวัฒนธรรม

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการ "Chat 2 : Exchange" to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Attending (1)

© 2009-2024   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service