นิทรรศการศิลปะ "เก้าอี้ - ส่วนร่วม" ( CHAIR – SHARE )

Event Details

นิทรรศการศิลปะ "เก้าอี้ - ส่วนร่วม" ( CHAIR – SHARE )

Time: September 22, 2010 to September 29, 2010
Location: PSG Art Gallery คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ
City/Town: Bangkok, Thailand
Event Type: art, exhibition
Latest Activity: Sep 22, 2010

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description









“CHAIR – SHARE” นิทรรศการศิลปกรรมของอาจารย์คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 27 เป็นการแสดงผลงานศิลปกรรมสร้างสรรค์ของคณาจารย์คณะจิตรกรรมฯ โดยนำเสนอผลงาน 2 แนวทาง มาจัดแสดง ประกอบด้วย

· ผลงานศิลปกรรม หัวข้อ “CHAIR – SHARE” เป็นผลงานศิลปกรรม ที่ศิลปิน ได้น้อมนำพระราชดำรัส เกี่ยวกับเรื่องหน้าที่และการแบ่งปัน สร้างสรรค์ด้วยเทคนิคเฉพาะบุคคล จำนวนประมาณ 60 ชิ้น นำมาจัดแสดงร่วมกัน ผ่านรูปสัญลักษณ์ของเก้าอี้ เกิดเป็นองค์รวมในแง่ของการปฏิบัติงานร่วมกัน และทำให้คำว่า การมีส่วนร่วม [SHARE] ซึ่งหมายถึง การร่วมกันประกอบกิจอย่างใดอย่างหนึ่งนั้น บรรลุแก่ความความหมายตามวัตถุประสงค์

นิยามความหมายของคำว่า “CHAIR” และ “SHARE”

CHAIR = ตำแหน่ง, ตำแหน่งการงาน, เก้าอี้, ม้านั่ง, ที่นั่ง

SHARE = ส่วน, ส่วนแบ่ง, ส่วนร่วม, หุ้นส่วน, ใช้ร่วมกัน ; มีส่วนแบ่ง, รับผิดขอบร่วมกัน, ร่วมกันทำ S.participate; partake A.avoid

· ผลงานศิลปกรรมที่ศิลปินได้สร้างสรรค์มาจากผลงานค้นคว้าส่วนบุคคล ที่ศิลปินแสดงความคิดและสร้างสรรค์ ที่เป็นลักษณะเฉพาะตนที่พิเศษ โดยไม่จำกัดหัวข้อ และเทคนิค นำมาจัดแสดงเพื่อเป็นเกียรติแก่ ศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี เป็นประจำทุกปี





PSG Art Gallery, Faculty of Painting Sculpture and Graphic Arts would like to present “CHAIR – SHARE” that will exhibit on 15 – 29 September 2010

“CHAIR – SHARE”, the Art Exhibition from professors of Faculty of Painting Sculpture and Graphic Arts, Sinlpakorn University 27th , the exhibition will show masterpieces 2 styles as:
- The unique masterpieces around 60 pieces are all about chair symbol and can integrate with the word “Share”.

- The creative masterpieces which each artists need to create and find new technical art.

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการศิลปะ "เก้าอี้ - ส่วนร่วม" ( CHAIR – SHARE ) to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Attending (1)

© 2009-2021   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service