นิทรรศการ "Capturing the Intangible"

Event Details

นิทรรศการ "Capturing the Intangible"

Time: June 8, 2016 to July 13, 2016
Location: หอศิลปวิทยนิทรรศน์
Street: ถนนพญาไท
City/Town: เขตปทุมวัน กรุงเทพ
Website or Map: http://www.car.chula.ac.th/art
Phone: 02-218-2965
Event Type: art, exhibition
Organized By: NEWS PORTFOLIOS*NET
Latest Activity: Jun 20, 2016

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

(*) For English please scroll down

ค่านิยมที่สั่งสมมาเป็นเวลานานจนกลายเป็นความเชื่อแฝงตัวอยู่ในสัญลักษณ์ต่าง ๆ มากมาย ทั้งในรูปแบบพฤติกรรมและพิธีกรรม และสิ่งก่อสร้าง เช่น รูปเคารพและสถาปัตยกรรม  ยิ่งความเชื่อมีตัวตนในเชิงวัตถุเพียงใด ความหมายที่แท้จริงของความเชื่อก็ยิ่งเลือนหายไปทุกที  รูปลักษณ์ภายนอกกลายเป็นสิ่งสำหรับการกราบไหว้และนับถือ หาใช่แก่นแท้ที่เป็นความหมายไม่

สนิทัศน์ ประดิษฐ์ทัศนีย์ได้พินิจรูปทรงของสัญลักษณ์ที่ความเชื่อเข้าไปแฝง

กาย และพยายามจับต้องความเชื่อในรูปแบบต่าง ๆ  ความพยายามที่จะแปรสิ่งที่จับต้องไม่ได้ให้เป็นประสบการณ์การรับรู้ นำไปสู่การตั้งคำถามเกี่ยวกับตัวตนของความเชื่อ และความจริงของชีวิต

นิทรรศการ Capturing the Intangible ประกอบไปด้วยผลงานประติมากรรมและศิลปะจัดวางทั้งสิ้น 10 ชิ้น  ศิลปินได้สร้างพื้นที่ในการสำรวจความหมายและการเดินทางจากเปลือกภายนอกสู่แก่นภายใน  ผลงานที่จัดแสดงเป็นการกลับค่ารูปทรงและความหมาย เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ชมได้มองทะลุความกลวงว่างเปล่าสู่สิ่งอันเป็นสาระที่แท้จริง

ณ หอศิลปวิทยนิทรรศน์ สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

แสดงงาน 7 กรกฎาคม - 13 สิงหาคม 2559

วันพฤหัสบดีที่ 7 กรกฎาคม 2559

การเสวนาโดยศิลปิน: 17.00-18.30 น.

พิธีเปิดนิทรรศการ: 18.40-20.30 น.

Long-accumulated values have turned into beliefs that are coded into symbols, be they behaviors and rituals and man-made objects such as statues and architecture. The stronger the materiality of beliefs, the more obscure their true meanings become. The object of worship is then the appearance, not the essence.

Sanitas Pradittasnee has considered the shape and form of symbols in which beliefs reside and tried to capture belief in its various manifestations. Her attempts to transform what is intangible into an experience has led to the questioning of the core of belief and the truth of life.

The exhibition Capturing the Intangible comprises ten sculptures and installations. The artist has constructed a space that explores life’s meaning and offers a journey from an outer layer to a core. The artworks reverse forms of belief and their assigned meanings, thus giving the audience an opportunity to look right through emptiness and see substance.

At The Art Center, Office of Academic Resources, Chulalongkorn University

On Display: July 7–August 13, 2016


On Thursday, July 7, 2016

Artist Talk: 5:00–6:30 p.m.

Opening Reception: 6:40–8:30 p.m.

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการ "Capturing the Intangible" to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Comment by NEWS PORTFOLIOS*NET on June 8, 2016 at 5:05pm

Comment by NEWS PORTFOLIOS*NET on June 8, 2016 at 5:04pm

Attending (1)

© 2009-2022   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service