นิทรรศการศิลปะ “ กินด้วย-ได้เปล่า? ” Can I – have some?

Event Details

นิทรรศการศิลปะ “ กินด้วย-ได้เปล่า? ” Can I – have some?

Time: June 23, 2011 at 8am to July 31, 2011 at 9pm
Location: Teeoli - d' walks of art space
Street: 654 Praditmanuthum Rd. Klongchaokunsingh, Wangthonglang
City/Town: Bangkok
Website or Map: http://www.siamartrium.com/
Phone: 02-933-1897-8
Event Type: art, painting, exhibition
Organized By: worawit_kaewsrinoum
Latest Activity: Jun 14, 2011

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

นิทรรศการศิลปะ “ กินด้วย-ได้เปล่า? ” Can I – have some?
โดย พีรนันท์ จันทมาศ และ วรวิทย์ แก้วศรีนวม
พิธีเปิด 14 กรกฎาคม 2554
จัดแสดงระหว่างวันที่ 23 มิถุนายน - 31 กรกฎาคม 2554
...ณ ธีโอลี ดี วอล์ค ออฟ อาร์ต สเปซ
“จิตรกรรมภาพเหมือนของอาหาร ที่จำลองความรู้สึกร่วมไปกับงานศิลป์และความเป็นจริงตามสัจธรรม”
ตามความเชื่อทางปรัชญาของศิลปินตะวันตก คือ ความงามและความจริง มีอยู่ในโลกภายนอกตามที่ตามองเห็นในแบบ วัตถุต้นแบบที่ศิลปินเลือกมุมมองมานำเสนอ ในรูปแบบความเหมือนจริงเพื่อนำเสนอถึง - สัจธรรมแห่ง “ความแท้จริง” ของวัตถุที่สอดคล้องกับปรัชญาเซนว่า “สิ่งที่ตาเธอเห็นอยู่นั่นแหละคือความจริง (ปรมัตถ์) ธรรมทั้งปวงก็คือปรมัตถ์ แล้วเธอจะต้องหาอะไรอีกเล่า”
นัยยะที่มาจาก ปฏิกิริยาร่วมของคนที่เข้ามาชมผลงาน นี้เองที่เป็นตัวขับเคลื่อน ความเป็นไปที่น่าติดตาม ของจิตรกรรมเหมือนจริง ซึ่งอาจเรียกแตกต่างกันไป เช่น เรียลลิสติก โฟโต้เรียลลิสติก ซุปเปอร์เรียลลิสติก ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับตัวศิลปินเองที่จะเลือกให้ผลงานของตนเองเป็นไป หรือ แตกต่างในคำจำกัดความใด ความเปิดกว้างในกระบวนการศิลปะได้สร้างอิสระของงานภาพเหมือนมากกว่าที่คนทั่วไปรับรู้ การสร้างสรรค์ผลงานในแนวนี้ มีสิ่งสำคัญอยู่ 2 ประการ คือ มุม มองของผู้สร้างสรรค์ผลงาน อันก่อเกิดรูปผลงานนั้นๆ และ ทักษะฝีมือ การใช้สี ทีแปรง แสงเงา สร้างความเสมือนจริงให้กับผลงาน อันเป็นส่วนที่มีพลังส่งให้งานติดตาติดใจผู้ชมมากขึ้น
นิทรรศการศิลปะ กินด้วย-ได้เปล่า? Can I – have some? เป็นเสมือนคำที่ใช้ในการหยอกเย้าผลงานศิลปะแนวเหมือนจริงของทั้งสองศิลปิน ที่บรรจงสร้างสรรค์ผลงานอันเป็นอาหาร คาว-หวาน และผลไม้ จนชวนให้เราคล้อยตามไปกับ รูป รส กลิ่น ของอาหารตามที่ศิลปินทั้งสองนำเสนอ อันเป็นมุมมองจากประสบการณ์ตรงของศิลปินเอง ภาพผลงานมีพลังอย่างมากในการบอกถึงเรื่องราว การบรรยายถึงผลงานจึงช่วยไม่ได้ที่ถ้อยคำเป็นเพียงการนำความหมายไปได้บางส่วนเท่านั้น สิ่งที่ชัดเจนในจิตรกรรมภาพเหมือนคือ เรื่องราวที่ทุกคนสามารถรับรู้ได้เพราะ ความเหมือนจริงไม่ได้จำกัดอยู่ที่ความเป็นจริงเท่านั้น หากแต่ได้จำลองอารมณ์ ความรู้สึก และประสบการณ์ร่วมของผู้ชมผลงานมารวมอยู่ในผลงาน

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการศิลปะ “ กินด้วย-ได้เปล่า? ” Can I – have some? to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Attending (1)

© 2009-2024   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service