นิทรรศการ "นี่แหละ ชีวิต" (C'est la vie)

Event Details

นิทรรศการ "นี่แหละ ชีวิต" (C'est la vie)

Time: October 27, 2018 to November 25, 2018
Location: Art Bridge ChiangRai
City/Town: Chiang Rai
Phone: 088 418 5431
Event Type: art, exhibition, painting
Organized By: NEWS PORTFOLIOS*NET
Latest Activity: Oct 29, 2018

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

(*) For English please scroll down

ผลงานการสร้างสรรค์ที่แสดงออกผ่านการเปรียบเปรยเชิงสัญลักษณ์ โดยบันทึกและถ่ายทอดจากความรู้สึก ในช่วงจังหวะของชีวิตที่ต้องเผชิญหน้ากับปัญหา ผ่านความทุกข์ยากลำบาก พานพบกับความสุข ความสมหวัง ความรู้สึกถึงอารมณ์รัก ความโลภ อารมณ์โกรธ และความหลงใหล ที่ยังคงวนเวียนว่ายอยู่ภายในจิตใจของความเป็นมนุษย์ 

หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ช่วยกล่อมเกลา ขัดเกลาให้เรารู้จักยอมรับ และเข้าใจถึงแก่นแท้ของชีวิต อิสระที่รู้จักการปล่อยวาง และความสงบสุขที่รู้จักการใช้ชีวิตอย่างพอเพียง

การไม่ยึดมั่นถือมั่น ในตัวตน ของตน การปล่อยวางไม่ยึดติด คือกุญแจสำคัญในการ นำพาจิตใจเราให้หลุดพ้น อยู่เหนือความทุกข์ทั้งปวง” 

หลักธรรมที่ศิลปินอย่างนายจงจิตร มูลมาตย์ ได้ยึดถือนำมาใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวัน และประยุกต์ใช้ร่วมในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะนี่แหล่ะ...ชีวิต

.

Diary of his life that released and created through the art. From all situation, feeling and emotion in his life whether it is the happiness, love, karma or passion that goes over and over again. But life would be easier if you know how to release and accepting the truth and you will get the freedom when you can enjoy what you get in your life. The principle of Buddhism teach us how to find the truth of happiness with the simple life 

“Suffering can be ended by attaining dispassion; suffering can be overcome through human activity simply by removing the cause of suffering. Attaining and perfecting unattachment is a process of many levels that ultimately results in the state of Nirvana.” 

The principle of Buddhism that Mr. Jongjit Moolmat used to live in every day of life and applied in his artwork …and this is life, this is “C'est la vie”

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการ "นี่แหละ ชีวิต" (C'est la vie) to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Attending (1)

© 2009-2022   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service