นิทรรศการ “ผีเสื้อทั้งผองยังท่องไป” (BUTTERFLIES ARE FREE : IN BANGKOK)

Event Details

นิทรรศการ “ผีเสื้อทั้งผองยังท่องไป” (BUTTERFLIES ARE FREE : IN BANGKOK)

Time: October 28, 2011 to November 9, 2011
Location: Jamjuree Art Gallery
City/Town: Bangkok,Thailand
Website or Map: http://jamjureeartgallery.blo…
Phone: 02 218 3709
Event Type: art, exhibition, painting
Latest Activity: Oct 31, 2011

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

นิทรรศการ “ผีเสื้อทั้งผองยังท่องไป” (BUTTERFLIES ARE FREE : IN BANGKOK)
ศิลปิน อนุพันธุ์ พฤกษ์พันธ์ขจี (Anupan Pluckpankhajee)
ลักษณะงาน สีอะคริลิคบนผ้าใบ
ระยะเวลาที่จัดแสดง 28 ตุลาคม – 9 พฤศจิกายน 2554
ห้องนิทรรศการ ห้องนิทรรศการชั้น 1 ห้อง 3-4

แนวความคิด
ศิลปะมนุษยปรัชญาเกิดขึ้นในยุคสมัยอันเรืองรองของ รูดอล์ฟ สไตเนอร์ (DR.RUDOLF STEINER ค.ศ.1885-1923) ศิลปิน-นักปรัชญาชาวเยอรมันผู้ให้คำอธิบายแก่ศาสตร์แห่งจิตวิญญาณในโลกแห่งศิลปะ สไตเนอร์เองก้าวล้ำเข้าในมิติแห่งสีอันลึกซึ้ง เขาผูกโยงจิตวิญญาณมนุษย์เข้ากับศิลปะอย่างกลมเกลียว กระทั่งเนื้อ-น้ำของอภิปรัชญาที่เกิดขึ้นทางตอนใต้ของเยอรมันนี้ ได้กลายเป็นองค์ความรู้ที่แผ่อิทธิพลใหญ่หลวงในยุคต้นศตวรรษที่ 20 โดยเฉพาะอย่างยิ่งศิลปินอย่าง 
วาสิลี คานดินสกี ฟรานซ์ มาร์ค โจเซฟ บอยซ์ ฯลฯ ทว่าศิลปะมนุษยปรัชญาก็หาได้หยุดยั้งเพียงเท่านั้นไม่ ศิลปินรุ่นถัดๆ มาได้แผ้วถางเส้นทางศิลปะมนุษยปรัชญาให้งดงามและยาวไกลยิ่งขึ้น ดังเห็นได้จากแนวทาง ‘ศิลปะสำแดงแห่งจิตวิญญาณ’ (SPIRITUAL EXPRESSION) ของ ฮันส์ แฮร์มันน์ (HANS HERMANN ค.ศ.1922-2002) ผู้วางรากฐาน ‘BILDORGANISMUS’ (PROCESS IN PAINTING) และนี่เองคือการตกทอดทางจิตวิญญาณมายังผลงานจิตรกรรมชุด BUTTERFLIES ARE FREE : ผีเสื้อทั้งผองยังท่องไป ของ อนุพันธุ์ พฤกษ์พันธ์ขจี ที่สร้างสรรค์ผลงานชุดนี้อุทิศแด่แฮร์มันน์ผู้เป็นครูของเขา เสมือนหนึ่งว่าบูชาครูอยู่กลายๆ
BUTTERFLIES ARE FREE : ผีเสื้อทั้งผองยังท่องไป นำเสนอสารัตถะแห่งสีและบอกเล่าเรื่องราวบนปีกผีเสื้อ เป็นอุปมาถึงอิสรภาพที่เคลื่อนไหวและดำรงอยู่ในโลกแห่งจิตวิญญาณมนุษย์ ทั้งตะวันออกและตะวันตก แม้ว่าปรากฏการณ์ของโลกทางกายภาพ ทำให้มันแหว่งวิ่นเหมือนปีกของผีเสื้อบาดเจ็บ ในสายตาผู้คนจำนวนไม่น้อยแล้วก็ตาม.

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการ “ผีเสื้อทั้งผองยังท่องไป” (BUTTERFLIES ARE FREE : IN BANGKOK) to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Attending (1)

© 2009-2022   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service