นิทรรศการภาพถ่ายและเซรามิก “บุรีอุ้ม” (BURIUM)

Event Details

นิทรรศการภาพถ่ายและเซรามิก “บุรีอุ้ม” (BURIUM)

Time: July 24, 2014 to September 7, 2014
Location: RMA Institute
City/Town: Bangkok, Thailand
Event Type: art, exhibition, photo, photography, sculpture
Latest Activity: Aug 2, 2014

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

(*) For English please scroll down


“ บุรีอุ้ม ”
นิทรรศการภาพถ่ายและเซรามิก โดย วศินบุรี สุพานิชวรภาชน์
วันที่ 24 กรกฏาคม ถึงวันที่ 7 กันยายน 2557
BURIUM ( Buri + Arium) อ่านตามสำเนียงเยอรมันว่า “บุรีอุ้ม” เกิดจากการผสมคำ คือ บุรี ที่เป็นชื่อตอนเกิดของผม และเป็นชื่อที่ผมเริ่มเจอสิ่งที่ตัวเองชอบ และ Arium คำที่มาจากภาษาลาตินที่แปลว่าภาชนะที่ใส่ของ หรือ พื้นที่สำหรับบางสิ่ง
งานแสดงนิทรรศการเดี่ยวครั้งที่ 2 ของวศินบุรี สุพานิชวรภาชน์ งาน BURIUM เป็นงานแสดงภาพถ่ายและเซรามิก ที่จะเน้นการทำงานที่เกิดขึ้นร่วมกันระหว่างศิลปินและเหตุการณ์ที่เหนือการควบคุม หรือความบังเอิญ เช่นเซรามิก ที่เล่นกับการก้าวเข้าไปเกินขอบของความเป็นไปได้ทางวัสดุ เช่น เผาจนเกินกว่าความเป็นไปได้ของวัสดุ หรือภาพถ่ายที่เล่นกับช่วงจังหวะ เวลา และสิ่งที่มนุษย์แม้เป็นผู้กำหนดแต่ควบคุมได้แค่บางส่วนเท่านั้นเช่นกัน จนกลายมาเป็นรูปแบบงานที่ คือ “ผลลัพธ์” ของการที่จะพยายามควบคุม สิ่งที่ไม่สามารถ ควบคุมได้ ผลลัพธ์ที่ได้ คือ ผลของงานที่เกิดขึ้นร่วมกันของมนุษย์กับธรรมชาติ หรือ สิ่งที่เราอาจเรียกได้ว่า ชะตากรรม

BURIUM
Photographs and ceramics exhibition

24 JULY – 7 SEPTEMBER 2014

RMA Institute is very pleased to announce the second solo exhibition by Wasinburee Supanichvoraparch

Burium (pronounced as Bu-ri-oom) is the portmanteau of Buri, my birth name and the name I used when I found my art, and the word Atrium, a Latin word for room or receptacle.
Second solo exhibition of Wasinburee Supanichworapat at RMA institute is a photography and ceramic exhibition, in which the artist’s intent and events beyond his control or the “coincidences” were combined to produce the final arts. Ceramics were fired beyond the maximum temperature. Photographs were taken at moments that subjects did not have absolute control of their reaction. The results are the collaborations of man and nature, of what we might call destiny.

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการภาพถ่ายและเซรามิก “บุรีอุ้ม” (BURIUM) to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Attending (1)

© 2009-2023   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service