นิทรรศการ “จิตรกรรมบัวหลวง”

Event Details

นิทรรศการ “จิตรกรรมบัวหลวง”

Time: October 19, 2016 to November 25, 2016
Location: The Queen's Gallery
Street: 101 Rajchadamnoen Klang, Borwonniwet
City/Town: Phra Nakhon Bangkok
Website or Map: http://www.queengallery.org
Phone: 02-281- 5360-1
Event Type: art, exhibition, paonting
Organized By: NEWS PORTFOLIOS*NET
Latest Activity: Oct 19, 2016

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

(*) For English please scroll down

มูลนิธิบัวหลวงเชิญชมนิทรรศการจิตรกรรมบัวหลวงครั้งที่ 38 โดยนำผลงานของผู้ที่ได้รับรางวัลจากการประกวดจำนวน 9 ชิ้น และผลงานที่ได้รับการคัดเลือกอีก 62 ชิ้น รวมทั้งสิ้น 71 ชิ้น มาจัดแสดงเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้สนใจร่วมสัมผัสแนวคิดของผลงานจิตรกรรมระดับคุณภาพที่สร้างสรรค์ใน 3 ประเภท ได้แก่ จิตรกรรมไทยแบบประเพณี จิตรกรรมไทยแนวประเพณี และจิตรกรรมร่วมสมัย ซึ่งเปิดให้เข้าชมระหว่างวันที่ 17 ตุลาคม – 25 พฤศจิกายน 2559 ณ หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

เมื่อวันเสาร์ที่ 11 มิถุนายน 2559

คณะกรรมการตัดสินการประกวดจิตรกรรมบัวหลวง ครั้งที่ 38 นำโดยศาสตราจารย์กิตติคุณกำจร สุนพงษ์ศรี ได้พิจารณาคัดเลือกผลงานจิตรกรรมจากผู้ส่งเข้าร่วมประกวด 133 ราย รวมผลงานทั้งสิ้น 200 ชิ้น สรุปผู้ที่ได้รับรางวัลในแต่ละประเภท ดังต่อไปนี้

จิตรกรรมไทยแบบประเพณี เป็นงานจิตรกรรมที่มีแบบอย่าง กระบวนการสร้างสรรค์ แนวความคิด กลวิธี การเขียนด้วย สีฝุ่น และการเตรียมพื้นแบบโบราณ และเรื่องราวเนื้อหาสาระที่ดำรงภาพลักษณ์ และเอกลักษณ์แบบไทยประเพณี

รางวัลที่ 1 เหรียญทองบัวหลวง เงินรางวัล 200,000 บาท และทุนทัศนศึกษางานศิลปะในต่างประเทศ ผลงานชื่อ ยมกปาฏิหาริย์ ของ นายจิรวัฒน์ ทรัพย์อร่าม
รางวัลที่ 2 เหรียญเงินบัวหลวง และเงินรางวัล 100,000 บาท ผลงานชื่อ เทโวโรหณะ 1 ของ นายสุริวัฒน์ แดงประดับ
รางวัลที่ 3 เหรียญทองแดงบัวหลวง และเงินรางวัล 75,000 บาท ผลงานชื่อ เจติยะธาตุล้านนาประจำปีเกิด ของ นายณัฐพล ศรีใจ

จิตรกรรมไทยแนวประเพณี เป็นงานจิตรกรรมที่มีกระบวนการสร้างสรรค์ แนวความคิด กลวิธี และเรื่องราวเนื้อหาสาระ ทั้งภาพลักษณ์ และเอกลักษณ์ไทยของงานจิตรกรรมไทยแนวประเพณี มาพัฒนาสร้างสรรค์ใหม่ให้เข้ากับสมัยนิยม

รางวัลที่ 1 เหรียญทองบัวหลวง เงินรางวัล 200,000 บาท และทุนทัศนศึกษางานศิลปะในต่างประเทศ ผลงานชื่อ สังขารวิถี หมายเลข 1 ของ นายศุภวัฒน์ วิบุลศิลป์
รางวัลที่ 2 เหรียญเงินบัวหลวง และเงินรางวัล 100,000 บาท ผลงานชื่อ แดนหิมพานต์ ของ นายธนพล เสือโรจน์
รางวัลที่ 3 เหรียญทองแดงบัวหลวง และเงินรางวัล 75,000 บาท ผลงานชื่อ จิตรกรรมวิถีอีสาน หมายเลข 4 ของ นายสกล มาลี

จิตรกรรมร่วมสมัย เป็นงานจิตรกรรมที่มีกระบวนการสร้างสรรค์ แนวความคิด กลวิธี และเรื่องราวเนื้อหาสาระที่มีการแสดงออกอย่างอิสรเสรี

รางวัลที่ 1 เหรียญทองบัวหลวง เงินรางวัล 200,000 บาท และทุนทัศนศึกษางานศิลปะในต่างประเทศ ผลงานชื่อ การเดินทางตามรอยสถาปัตยกรรมอิสลาม 1 ของ นางสาวธิดารัตน์ จันทเชื้อ
รางวัลที่ 2 เหรียญเงินบัวหลวง และเงินรางวัล 100,000 บาท ผลงานชื่อ มิติไทย ของ นางสาวบทม์มาลิน เกิดหนุนวงศ์
รางวัลที่ 3 เหรียญทองแดงบัวหลวง และเงินรางวัล 75,000 บาท ผลงานชื่อ เธอคือความหวัง หมายเลข 2 ของ นางสาวยามีล๊ะ หะยี

นิทรรศการจิตรกรรมบัวหลวงครั้งที่ 38 จัดแสดง ณ หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ระหว่างวันที่ 17 ตุลาคม – 25 พฤศจิกายน 2559 ตั้งแต่เวลา 10.00 – 19.00 น. ทุกวัน ยกเว้นวันพุธ
จากนั้น นิทรรศการจะสัญจรไปยังหอศิลป์อันดามัน จังหวัดกระบี่ ระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2559 – 13 มกราคม 2560

สอบถามเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ
หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
โทร.02-281- 5360-1

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการ “จิตรกรรมบัวหลวง” to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Comment by NEWS PORTFOLIOS*NET on October 19, 2016 at 3:55pm

Bualuang Foundation cordially invites you to the 38 th Bualuang Paintings Exhibition, displaying the total of 71 art pieces including 9 award winning works of art and 62 additional art pieces selected by the judging committee, for viewers to grasp artist’s concept of creating masterpieces in 3 categories covering Traditional Thai, Semi-Traditional Thai and Contemporary Paintings, from 17 th October – 25 th November 2016 at The Queen’s Gallery.

On Saturday 11 th June 2016, the panel of judging committee leaded by Emeritus Professor kamchorn Soonpongsri announced the winners of the “38 th Bualuang Paintings Contest” from 133 participated artists with 200 art pieces. The awards are as followed;

The Traditional Thai Painting Traditional Thai painting describes forms, creative processes, techniques, and content of Thai traditional images with the use of tempera on Thai traditional surface preparation.

First prize: Bualuang Gold Medal, 200,000 Baht cash and a sponsorship for an International Field Trip. “The Twin Miracles” by Jirawat Sup-aram
Second prize: Bualuang Silver Medal and 100,000 Baht cash  “Descending from Heaven 1” by Suriwat Daengpradup
Third prize: Bualuang Bronze Medal and 75,000 Baht cash “Lanna Pagoda Following the Astrological Calendar” by Nattapol Srijai

The Semi-Traditional Thai Painting Semi-Traditional Thai painting adapts the essence of Thai art in terms of image and uniqueness to suit the current trend.

First prize: Bualuang Gold Medal, 200,000 Baht cash and a sponsorship for an International Field Trip. “Uncertainty 1” by Suppawat Wibunsin
Second prize: Bualuang Silver Medal and 100,000 Baht cash “Himmapan” by Thanaphon Suearot

Third prize: Bualuang Bronze Medal and 75,000 Baht cash “E-san way of life Painting No. 4” by Sakon Malee

The Contemporary Painting Contemporary Thai painting expresses contents, formats, and creative processes freely.

First prize: Bualuang Gold Medal, 200,000 Baht cash and a sponsorship for an International Field Trip. “Following the Path of Islamic Architecture 1” by Sornchai Phorgsa
Second prize: Bualuang Silver Medal and 100,000 Baht cash “Thai Dimensions” by Bottamalin Kerdnoonwong
Third prize: Bualuang Bronze Medal and 75,000 Baht cash “She is the Hope No. 2” by Yamilah Hayee

The 38 th Bualuang Paintings Exhibition will be displayed from 17 th October – 25 th November 2016 at The Queen’s Gallery, Ratchadamnoen Klang Road, open daily (except Wednesdays) from 10 a.m. to 7 p.m.
Later on, the exhibition will expand to Andaman Art Museum, Krabi province from 1 st December- 13 th January 2017.

For further Information, please contact:
The Queen’s Gallery
Tel. 02-281- 5360-1

Comment by NEWS PORTFOLIOS*NET on October 19, 2016 at 3:50pm

Comment by NEWS PORTFOLIOS*NET on October 19, 2016 at 3:50pm

Attending (1)

© 2009-2022   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service