นิทรรศการ "BRANDNEW Art Project"

Event Details

นิทรรศการ "BRANDNEW Art Project"

Time: February 7, 2014 to March 23, 2014
Location: WTF Bar & Gallery
City/Town: Bangkok, Thailand
Website or Map: http://www.wtfbangkok.com
Phone: 02 662 6246
Event Type: art, exhibition
Latest Activity: Feb 19, 2014

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

(*) For English please scroll down


โครงการศิลปกรรม BrandNew ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2547 และดำเนินมาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 9 ในปีนี้ Brand New 2013 มีกำหนดจัดขึ้นในระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2556 - มกราคม 2557 (เริ่มรับสมัครผู้สนใจส่งผลงานเข้าร่วมโครงการและการสัมภาษณ์นักศึกษาตามมหาวิทยาลัยต่างๆ) และนิทรรศการจะจัดขึ้นระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ - มีนาคม 2557 ที่ Bangkok University Gallery (BUG) Numthong Gallery At Aree และ WTF Gallery เพื่อสนับสนุนศิลปินรุ่นใหม่ให้มีโอกาสพัฒนาผลงานสร้างสรรค์ของตัวเองอย่างอิสระ โดยผ่านการเลือกสรรจากคณะกรรมการ และภัณฑารักษ์ของโครงการ นอกจากการคัดเลือกศิลปินรุ่นใหม่แล้ว หอศิลปมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ยังให้ความสำคัญกับผู้ทำหน้าที่เป็นภัณฑารักษ์ของโครงการในแต่ละปี โดยกำหนดเชิญภัณฑารักษ์ทั้งชาวไทยหรือชาวต่างประเทศที่มีผลงานและชื่อเสียงในระดับสากลมาทำหน้าที่เป็นผู้คัดเลือกคัดเลือกศิลปินรุ่นใหม่ของโครงการนี้

The Brand New Art Project was initiated in 2004 and has been continued since then. Now entering its 9th year, the Brand New 2013 will be started for the research of the artists from November 2013 then, the exhibition will be from February - March 2014 at Bangkok University Gallery (BUG) , Numthong Gallery At Aree and WTF Gallery , with an aim to support new artists in freely developing their creative works to be selected by the project’s committee and curator. Apart from searching for new artists, the Bangkok University Gallery also focuses on choosing a suitable curator for the project each year. Previously the gallery invited both Thai and foreign curators to carry out the artist selection process, and this year’s curator is Ms. Isabel Ching Hwee Chang, Singaporean emerging curator with an outstanding profile from her experience and specialization in Asian contemporary art, especially in Singapore, Philippines and Burma, as well as her participation in many important projects at the international level. With interesting choice of curators, selections for the Brand New project have long maintained their uniqueness and distinguished quality, resulting in good response from the audience and the general public.

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการ "BRANDNEW Art Project" to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Attending (1)

© 2009-2023   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service