นิทรรศการศิลปะ Brand New 2552

Event Details

นิทรรศการศิลปะ Brand New 2552

Time: March 23, 2009 to April 14, 2009
Location: หอศิลปวิทยนิทรรศน์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Website or Map: http://brandnew-art-project.b…
Event Type: exhibition
Latest Activity: Mar 23, 2009

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description


นิทรรศการศิลปะ Brand New 2552
เวทีสำหรับศิลปินและนักวิจารณ์ศิลปะรุ่นใหม่

จัดแสดงที่
หอศิลปวิทยนิทรรศน์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
13 มีนาคม -14 เมษายน 2552
พิธีเปิดนิทรรศการ: 13 มีนาคม 2552 เวลา 18.00น.
ศิลปิน
บุษราพร ทองชัย ดวงกมล แสวงสิน และ พร้อมบุญ ชุณห์ช่วงโชติ
นักวิจารณ์
สุริยะ ฉายะเจริญ ณรงค์ศักดิ์ นิลเขต ธนวัฒน์ กันภัย และ ภาริณี อินทร์สูงเนิน

หอศิลปมหาวิทยาลัยกรุงเทพ
21 มีนาคม -30 เมษายน 2552
แถลงข่าวและเสวนาร่วมกับศิลปิน 21 มีนาคม 2552 เวลา 16.00-18.00น.
พิธีเปิดนิทรรศการ 21 มีนาคม 2552 เวลา 18.00น.
ศิลปิน
โอฬาร เนตรรังษี และ ปฎิบัติการ ศิลปะ 24 ชั่วโมง (กฤษฎา ดุษฎีวนิช และ เพื่อน)
นักวิจารณ์
ปวีณา เอื้อน้อมจิตต์กุล และ ลลินธร เพ็ญเจริญ


ภัณฑารักษ์ กฤติยา กาวีวงศ์
ผู้ช่วยภัณฑารักษ์ แมรี่ ปานสง่า

เกี่ยวกับ แบรนด์ นิว
โครงการศิลปกรรมแบรนด์นิว เป็นโครงการที่ดำเนินต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 6 ด้วยความร่วมมือจากหอศิลป์ร่วมสมัย หลายแห่งในพื้นที่กรุงเทพมหานคร โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนศิลปินรุ่นใหม่ให้มีโอกาสแสดงผลงานเดี่ยว โดยปราศจากการกำหนดหัวเรื่อง และเปิดโอกาสให้กับนักวิจารณ์ศิลปะร่วมสมัยหน้าใหม่ นำเสนอผลงานเขียน เพื่อพัฒนาผลงานให้ก้าวไปสู่การเป็นศิลปินและนักวิจารณ์อาชีพต่อไปในอนาคต นอกจากนี้กิจกรรม โครงการยังมุ่งหมาย ให้เกิดการแลกเปลี่ยนผู้ชม และผู้สนใจงานศิลปะระหว่างหอศิลป์ที่ร่วมโครงการ และสร้างเครือข่ายความร่วมมือ ระหว่างหอศิลป์ร่วมสมัยในกรุงเทพฯ

โดยในปีนี้ได้เชิญภัณฑารักษ์ชาวไทย คุณกฤติยา กาวีวงศ์ เป็นผู้คัดสรรศิลปินจำนวน 4 คน และ 1 กลุ่ม และ นักวิจารณ์ 6 คนเข้าร่วมโครงการ จากผลงาน 40 โครงการ พวกเขาเป็นศิลปิน และ นักวิจารณ์รุ่นใหม่ ที่จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยในประเทศและต่างประเทศ ผลงานส่วนใหญ่ เกี่ยวกับประสบการณ์ส่วนตัว ในชีวิตประจำวันที่อยู่ในเมือง ภายใต้กฎเกณฑ์ของสังคม ระบบ พื้นที่ และ สถานะทางเพศ แสดงออกด้วยเทคนิค หลากหลายเช่นวาดเส้น ภาพถ่าย วีดีโอจัดวาง และ ผลงานศิลปะแบบมีส่วนร่วม ซึ่งแตกต่างกัน เช่นเป็นงานศิลปะ ที่สะท้อนความเ็ป็นไปของสังคม แสดงความคิดเห็น วิพากษ์วิจารณ์ หรือ แม้กระทั่งทำการเสนอแนะทางออกให้กับเรา

Comment Wall

© 2009-2021   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service