นิทรรศการ "Brand New 2012"

Event Details

นิทรรศการ "Brand New 2012"

Time: September 1, 2012 to October 21, 2012
Location: WTF Café & Gallery,Bangkok University Gallery,Numthong Gallery
City/Town: Bangkok,Thailand
Event Type: art, exhibition
Latest Activity: Aug 22, 2012

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

โครงการศิลปกรรม Brand New เป็นโครงการที่ดำเนินต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 8 เพื่อสนับสนุนศิลปินรุ่นใหม่จากสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ที่ผ่านการเลือกสรรจากคณะกรรมการและภัณฑารักษ์ของโครงการ ให้มีโอกาสแสดงนิทรรศการผลงานเดี่ยว โดยศิลปินเป็นผู้กำหนดหัวเรื่องและเนื้อหา เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนทัศนคติผู้ชมและผู้สนใจที่มีต่อผลงานศิลปะ รวมถึงสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างหอศิลป์ร่วมสมัยที่เข้าร่วมโครงการ และสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างหอศิลป์ร่วมสมัยในกรุงเทพฯ รวมถึงความร่วมมือระหว่างองค์กรภาครัฐและเอกชน

สำหรับในปี พ.ศ. 2555 นี้ ได้เชิญภัณฑารักษ์ชาวฟิลิปปินส์ ริงโก้ บูโนอาน )Ringo Bunoan) เพื่อเป็นภัณฑารักษ์รับเชิญในการทำวิจัยและคัดสรรผลงาน ริงโก้เป็นศิลปินและภัณฑารักษ์ที่ร่วมก่อตั้งพื้นที่ทางเลือกสำหรับศิลปะฟิลิปปินส์ร่วมสมัย ‘Big Sky Mind’ ที่ประสบความสำเร็จอย่างสูงในยุคต้นคริสต์ทศวรรษ 2000s ปัจจุบันริงโก้ยังเป็นผู้วิจัยให้แก่ Asia Art Archive ประจำประเทศฟิลิปปินส์


ตารางนิทรรศการ ‘Brand New 2012’

ศิลปิน: น้ำฝน อุดมเลิศลักษณ์ และ นฤเบศ วาดวารี

สถานที่: WTF Café & Gallery

จัดแสดงตั้งแต่:1 – 18 กันยายน 2555

พิธีเปิด: 1 กันยายน 2555 เวลา 18.00 น.

ศิลปิน: ดนตรี ศิริบรรจงศักดิ์, ธนรัช สิริพิเดช และ ลัทธพล ก่อเกียรติตระกูล

สถานที่: หอศิลปมหาวิทยาลัยกรุงเทพ

จัดแสดงตั้งแต่: 15 กันยายน – 20 ตุลาคม 2555

พิธีเปิด:15 กันยายน 2555 เวลา 18.00 น.

ศิลปิน: ใจทิพย์ ใจดี และ ณัฐพาส จิระสถิตย์วรกุล

สถานที่: นำทองแกลเลอรี่ แอด อารีย์

จัดแสดงตั้งแต่: 22 กันยายน – 21 ตุลาคม 2555

พิธีเปิด: 22 กันยายน 2555 เวลา 18.00 น.

ข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อสอบถามที่

Email: bugallery@bu.ac.th

Facebook: The ‘Brand New 2012’ Art Project

WTF Café & Gallery โทร 0 2662 6246 เวลาจัดแสดง 17.00 - 22.00 น. (อังคาร – อาทิตย์)

หอศิลปมหาวิทยาลัยกรุงเทพ โทร 0 2350 3626 เวลาจัดแสดง 10.00 – 19.00 น. (อังคาร – เสาร์)

นำทองแกลเลอรี่ แอด อารีย์ โทร 081 918 5067 เวลาจัดแสดง 11.00 – 18.00 น. (จันทร์ – เสาร์)

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการ "Brand New 2012" to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Attending (1)

© 2009-2022   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service