นิทรรศการ "เกิดที่จุฬาฯ" (Born at Chula)

Event Details

นิทรรศการ "เกิดที่จุฬาฯ" (Born at Chula)

Time: April 5, 2011 to April 25, 2011
Location: Jamjuree Art Gallery
Street: Chulalongkorn University, Phayathai Road, Pathumwan.
City/Town: Bangkok,Thailand
Website or Map: http://www.jamjureeartgallery…
Phone: 02 218 1709
Event Type: art, exhibition, painting, mixed, media
Latest Activity: Apr 4, 2011

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

เกิดจากความรักทางศิลปะและสายสัมพันธ์ที่ดีระหว่างครูและลูกศิษย์ทั้งสี่คนที่สั่งสมมาเป็นเวลานานจึงได้มีการรวมกลุ่มร่วมกันแสดงผลงานศิลปะกันในครั้งนี้ ถึงแม้ว่าทั้งสี่คนจะมีแนวความคิดและรูปแบบของผลงานที่แตกต่างกันออกไปอย่างสิ้นเชิง แต่ด้วยความเชื่อมั่นบนเส้นทางของศิลปะที่เหมือนกันจึงเกิดเป็นนิทรรศการที่มีความหลากหลาย ทั้งความคิดและเนื้อหาของผลงานที่นำมาเสนอ

นิทรรศการ เกิดที่จุฬาฯ ( Born at Chula )
ศิลปิน ผศ.อิทธิ คงคากุล (Itthi Kongkakul)
รศ. จิระพัฒน์ พิตรปรีชา (Jirapat Pitpreecha)
จักรกฤษณ์ การะเกต (Jakkrit Karaket)
อดิวิศว์ อังศธรรมรัตน์ (Adiwit Ansathammarat)
ลักษณะงาน จิตรกรรม สื่อผสม
พิธีเปิดนิทรรศการ 5 เมษายน 2554 เวลา 18.00น.
ระยะเวลาที่จัดแสดง 5 - 25 เมษายน 2554
ห้องนิทรรศการ ห้องนิทรรศการชั้น 1 ห้อง 1-2

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการ "เกิดที่จุฬาฯ" (Born at Chula) to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Attending (1)

© 2009-2022   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service