นิทรรศการ "#บอร์เดอร์แลนด์" (#BORDERLAND)

Event Details

นิทรรศการ "#บอร์เดอร์แลนด์" (#BORDERLAND)

Time: August 1, 2018 to August 26, 2018
Location: Bangkok Art and Culture Centre
City/Town: Bangkok
Website or Map: http://www.bacc.or.th
Phone: 02 214 6630-8
Event Type: art, exhibition, painting
Organized By: NEWS PORTFOLIOS*NET
Latest Activity: Jul 30, 2018

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

#บอร์เดอร์แลนด์
วันที่ : 01 สิงหาคม - 26 สิงหาคม 2561
สถานที่: People’s Gallery ชั้น 2
โดย วรัญญู ช่างประดิษฐ์
เปิดนิทรรศการ วันเสาร์ที่ 4 สิงหาคม 2561 เวลา 18.00 น.

เหตุการณ์ในประวัติศาสตร์และโศกนาฏกรรม คือจารึกจากสิ่งที่เพื่อนมนุษย์ปฏิบัติต่อกัน กำหนดกฎเกณฑ์และตัดสินผ่านมาตรฐานของคนหมู่มาก นามธรรมของความผิดชอบชั่วดีชี้วัดได้ด้วยรูปลักษณ์ภายนอก เพศสภาพ รสนิยม ทัศนคติทางความคิด มุมมองการเมือง ลัทธิความเชื่อ ตลอดจนศาสนาที่เคารพบูชา ข้าพเจ้าจึงตั้งคำถามต่อการให้สถานะต่อสิ่งที่ผิดแผกไปจากตน หรือด้อยกว่า จากคนส่วนใหญ่ ยุติธรรมมากน้อยเพียงใด ในเมื่อไม้บรรทัดของแต่ละคนมีมาตรฐานไม่เท่าเทียมกัน ทั้งหมดนี้คืออัตตาจากการถือมั่นมิใช่หรือ

เมื่อข้าพเจ้าได้พิจารณาถึงอัตลักษณ์และอัตตาที่ตนมีพบว่าแท้จริงแล้วความเป็นเราเกิดจากความเป็นเขาทั้งสิ้น นับแต่กายวิภาคที่เกิดจากพ่อและแม่ที่มาจากคนละครอบครัวสิ่งแวดล้อมอันเป็นตัวแปร การฟังเพลงสากล หลงใหลในศิลปะวิทยาการแบบไทย ตลอดจนอิทธิพลของการ์ตูนญี่ปุ่น แสดงให้เห็นว่าเราทุกคนต่างมีความแตกต่างที่ผสมผสานเข้าด้วยกัน เสมือนการปะติด (Collage) ประกอบกันของสิ่งดั้งเดิม เพิ่มเติม ตัดทอน บิดเบือนจากความเป็นจริง ความทรงจำ และทัศนคติส่วนตัว

นิทรรศการชุด #BORDERLAND หรือพื้นที่ชายขอบในตนเองสื่อสารด้วยภาษาภาพ (Narrative) ผ่านตัวละครต่างๆ (Characters) ต่างอิริยาบถและบริบทที่ก้ำกึ่งไม่ชัดเจนต่อสถานภาพว่าภาพที่ปรากฏนั้นคือเทวดานางฟ้า คนธรรมดา หรือแค่เพียงปิศาจ?

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการ "#บอร์เดอร์แลนด์" (#BORDERLAND) to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Comment by NEWS PORTFOLIOS*NET on July 30, 2018 at 4:44pm

Comment by NEWS PORTFOLIOS*NET on July 30, 2018 at 4:44pm

Comment by NEWS PORTFOLIOS*NET on July 30, 2018 at 4:43pm

Attending (1)

© 2009-2021   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service