นิทรรศการ “แรกแย้ม” (BLOOMING)

Event Details

นิทรรศการ “แรกแย้ม” (BLOOMING)

Time: November 27, 2014 to December 21, 2014
Location: ARDEL Gallery of Modern Art
City/Town: Bangkok, Thailand
Website or Map: http://www.ardelgallery.com
Phone: 02 422 2092
Event Type: art, exhibition, sculpture
Latest Activity: Sep 28, 2014

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

(*) For English please scroll down

“แรกแย้ม”
โดย สยุมพร กาษรสุวรรณ

ระหว่างวันที่ 27 พฤศจิกายน – 21 ธันวาคม 2557
ณ หอศิลป์ร่วมสมัยอาร์เดล (ถนนบรมราชชนนี)

นิทรรศการ “แรกแย้ม” นำเสนอผลงานเครื่องปั้นดินเผาซึ่งสร้างสรรค์ขึ้นด้วยเทคนิคเผาเตาฟืนที่อุณหภูมิ 1,250 องศาเซลเซียส ภายใต้แนวความคิดเกี่ยวกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับทุกสิ่งทุกอย่างในธรรมชาติ รูปทรงของเมล็ดพันธุ์ ผลพืช และรูปทรงต่างๆ ในธรรมชาติสื่อแสดงให้เห็นถึงการถือกำเนิด เติบโต และแปรรูปไปตามสภาวะและกาลเวลา แฝงนัยยะแห่งสัจธรรมแห่งการเกิดขึ้น ตั้งอยู่ และดับไปในพุทธปรัชญาอันเป็นความจริงของโลก


“BLOOMING”
By Sayumporn Kasornsuwan

On 27 November – 21 December, 2014
At ARDEL Gallery of Modern Art (Boromrachachonnanee Road)

"Blooming" art exhibition by Sayumporn Kasornsuwan presents pottery works with the concept of change that happens to everything. The forms of seedlings, fruits and other natural forms, fired at a temperature of 1,250 degree Celsius, represent birth, growth and change happening through time and in different conditions. The artworks also leave viewers with the subtle implication of the Buddhist philosophy about the truth of life.

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการ “แรกแย้ม” (BLOOMING) to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Attending (1)

© 2009-2024   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service