นิทรรศการ "BloomIII"

Event Details

นิทรรศการ "BloomIII"

Time: May 10, 2012 to May 24, 2012
Location: Jamjuree Art Gallery
City/Town: Bangkok,Thailand
Website or Map: http://jamjureeartgallery.blo…
Phone: 02 218 3709
Event Type: art, exhibition, painting
Latest Activity: Mar 3, 2012

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

นิทรรศการ BloomIII

ศิลปิน สมโภชน์ สิงห์ทอง (Sompote Singthong)

ลักษณะงาน จิตรกรรม

ระยะเวลาที่จัดแสดง 10 – 24 พฤษภาคม 2555

ห้องนิทรรศการ ห้องนิทรรศการชั้น 1 ห้อง 1 - 2


แนวความคิด

BloomIII เป็นการจัดงานแสดงเดี่ยวครั้งที่ 3 ของศิลปินไทย สมโภชน์ สิงห์ทอง หลังจากว่างเว้นไปถึง 6 ปี จากงานแสดงเดี่ยวชุด BloomII ในปี 2006

ในครั้งนี้ ศิลปินต้องการบันทืกประสบการณ์และถ่ายทอดความงามที่ตนได้รับรู้ซึมซับจากการเดินทาง ผ่านสื่อหลากหลายทั้งสีน้ำ สีน้ำมัน สีอะคริลิค สีชอลค์ ในแนว Impressionist เรียกว่าอยากให้เห็นฝีมือในวัย 56 ปีว่าพัฒนามาได้จัดจ้านเพียงใด และปรารถนาจะให้งานศิลปะสร้างสุนทรียะในการใช้ชีวิตให้แก่ผู้ชมได้อีกสักครั้ง

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการ "BloomIII" to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Attending (1)

© 2009-2023   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service