นิทรรศการ “คราบ” (blemish)

Event Details

นิทรรศการ “คราบ” (blemish)

Time: August 30, 2013 to September 10, 2013
Location: Chamchuri Art Gallery
City/Town: Bangkok,Thailand
Website or Map: http://www.Chamchuriartgaller…
Phone: 02 218 3709
Event Type: art, exhibition, painting
Latest Activity: Jun 5, 2013

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

นิทรรศการ “คราบ” (blemish)

ศิลปิน

ดิฐพงษ์ บุญสนอง(Ditapong Boonsanong)

สมรักษ์ มณีมัย (Somrak Maneemai)

ลักษณะงาน จิตรกรรม

ระยะเวลาที่จัดแสดง 30 สิงหาคม – 10 กันยายน 2556

พิธีเปิดนิทรรศการ 30 สิงหาคม 2556 เวลา 18.00น.

ห้องนิทรรศการ ห้องนิทรรศการชั้น 1 ห้อง 1 - 2


แนวความคิด

การรวมประสานระหว่างคราบของความทรงจำ จินตนาการ กับคราบและร่องรอยในเทคนิควิธีการสร้างสรรค์ผลงาน

The harmonization of trace of memory, imagination, and stain from art technique

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการ “คราบ” (blemish) to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Attending (1)

Creative Citizen NEWS

© 2009-2023   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service