นิทรรศการภาพถ่ายเชิงภูมิทัศน์ทางการเมือง "Black Moon"

Event Details

นิทรรศการภาพถ่ายเชิงภูมิทัศน์ทางการเมือง "Black Moon"

Time: April 8, 2017 to April 30, 2017
Location: Bridge Cafe & Art Space
City/Town: Bangkok
Website or Map: http://www.bridgebkk.com
Phone: 087 682 2221
Event Type: art, exhibition, photo, photography
Organized By: NEWS PORTFOLIOS*NET
Latest Activity: Apr 9, 2017

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

(*) For English please scroll down

Bridge Art Space เสนอ นิทรรศการภาพถ่ายเชิงภูมิทัศน์ทางการเมือง Black Moon โดย นิพนธ์ อินทฤทธิ์

เปิดนิทรรศการ วันที่ 8 เมษายน 2560 เวลา 19.00 น การแสดงอ่านบทกวี เวลา 21.00 น.

ระยะเวลาการจัดแสดง 8 - 30 เมษายน 2560

จากผลงานที่ผ่านมาของ นิพนธ์ อินทฤทธ์ิ ที่ได้หยิบยกประเด็นใน สังคม, การเมือง, ความเช่ือ

ผ่านงานศิลปะภาพถ่ายแนวคิด การบอกเล่าที่แฝงออกมาอย่างเข็มข้น และน่าติดตาม

"Black Moon" เป็นอีกหน่ึงมุมมองแนวคิด ที่ศิลปินตั้งใจหยิบยกขึ้นมาพูดถึง

โดยผ่านงานนิทรรศการเดี่ยวของเขาในครั้งนี้ ด้วยการหยิบยกเรื่องราว บทบาทของมนุษย์ พื้นที่

และจุดศูนย์กลางของทุน โดยกระบวนการผลิตซ้ำบนการผลิตซ้ำอีกครั้ง ที่ยั่วล้อกันไปมากับเนื้อหา

และการจัดวางถ้อยแถลงจากศิลปิน

นิทรรศการภาพถ่ายเชิงภูมิทัศน์ทางการเมือง : "Black Moon"

ทุนปรับเปลี่ยนตัวเองหลายครั้งภายใต้รูปแบบของการปกครองและยุคสมัยที่แตกต่างกัน

จากความรู้สึกแปลกแยกต่อวิถีการผลิต ทุนปรับเปลี่ยนตัวเองเพื่อครอบครองจากสํานึกภายใน

จากการบงการบนระบบสายพานการผลิต(Fordism) มาเป็นแรงงาน แห่งการผลิตเชิงสัญญะ ที่ไร้การต้านทาน

จากการกดขี่เชิงรูปธรรม มาเป็นเสรีภาพเชิงนามธรรม(ภายใต้สายตาและสํานึกแบบทุน)

จากสิ่งที่ไร้ความรับผิดชอบในการเก็บเกี่ยวและกอบโกย

กลายเป็นสิ่งที่ถูกกํากับโดยศีลธรรม(ซึ่งสร้างความชอบธรรมให้กับทุนอีกที) ด้วยเหตุนี้

จุดศูนย์กลางของทุนจึงเคลื่อนย้ายเข้ามาอยู่ในเรา เมืองหลวงของทุนนิยมจึงไม่ปรากฏพรมแดนอีกต่อไป

(เพราะภายนอกและภายในกลายเป็นดินแดนเดียวกัน)

มนุษย์จึงมิไม่ใช่ชิ้นส่วนที่แปลกแยกหรือฉีกขาดจากประวัติศาสตร์ หากแต่คือทุนที่ทํางานผ่าน-

การควบคุมร่างกายและจิตไร้สํานึก ที่ทํางานจากด้านใน ซึ่งช่างภาพได้นําพาเราไปสํารวจบนความเข้าใจนี้

นิพนธ์ อินทฤทธิ์


Artist Statement
Political landscape photo exhibition: "Black Moon"
Capitalism has self-reinvented several times under different forms of government
and in different eras due to an alienation towards the mode of product.
Self-reinvention is subconscious from Fordism to Semiotics production without resistant. From
concrete oppression to abstract freedom (under the capital consciousness),
from irresponsibly harvesting to harvesting controlled by morale (which also add righteousness
with the capital), whereby the capital center is moving into us, resulting in there being no
boundaries for capitalism (the outside and inside have become the same territory).
Humans are not alienated or apart from history but it is the capital that works through the body and
unconscious mind that works from the inside. The photographer leads us to explore our understanding.


Bridge Cafe & Art Space
75 Charoen Krung, (near soi 51) Yan nawa, Sathorn Bongkok,Thailand 10120
BTS Sapan Taksin >>Exit 4
facebook.com/bridgeartspace instragram/bridgeartspace www.bridgebkk.com
+(66) 876 822 221
email: bridgeartbkk@gmail.com

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการภาพถ่ายเชิงภูมิทัศน์ทางการเมือง "Black Moon" to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Attending (1)

© 2009-2022   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service