นิทรรศการศิลปะ "ทุก ทุกข์ สุข" (Bitter Sweet)

Event Details

นิทรรศการศิลปะ "ทุก ทุกข์ สุข" (Bitter Sweet)

Time: June 9, 2011 to July 10, 2011
Location: Ardel Gallery
City/Town: Bangkok,Thailand
Website or Map: http://www.ardelgallery.com
Phone: 02 422 2092
Event Type: art, exhibition
Latest Activity: Jun 6, 2011

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

 

*English please scroll down*

 

นิทรรศการ “ทุก ทุกข์ สุข” นำเสนอเรื่องราวที่เรียบง่ายของการแสวงหาความสุขจากสิ่งละอันพันละน้อยในชีวิต เมื่อความสุขคือความพึงพอใจของตัวเราเอง และความทุกข์ก็คือความร้อนรนของตัวเราเอง การค้นหาหนทางที่อยู่ร่วมกับทุกสภาวการณ์ในชีวิตเพื่อให้ “ความสุข” กลายเป็น “ความทุกข์ที่เรารับได้” จึงเป็นที่มาของนิทรรศการศิลปะที่แยบคายด้วยอารมณ์ขันและการมองโลกในแง่มุมที่แตกต่างออกไป โดย ลำพู กันเสนาะ ศิลปินหญิงรุ่นใหม่ที่มีเอกลักษณ์ในการสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมอันโดดเด่น

หอศิลป์ร่วมสมัยอาร์เดลจึงขอความกรุณาสื่อมวลชนทุกท่านช่วยประชาสัมพันธ์นิทรรศการดังกล่าว

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ หอศิลป์ร่วมสมัยอาร์เดล
โทรศัพท์  0-2422-2092,086-890-2762 โทรสาร  0-2422-2091     
อังคาร-เสาร์ 10.30 - 19.00 น. อาทิตย์ 10.30 - 17.30 น. (ปิดวันจันทร์)
เว็บไซต์ www.ardelgallery.com [E]

 

Bitter Sweet
By Lampu Kansanoh
From June 9 – July 10, 2011
At ARDEL Gallery of Modern Art
 The exhibition “Bitter Sweet” by Lampu Kansanoh presents the story about happiness that can be found from simple little things in life. When happiness and contentment is what we create and suffering is the state that we ourselves feel suffered from, the searching of the way to reconcile and live happily with every state of our lives, to make “happiness” become the more “bearable suffering” has begun. This is Lampu’s inspiration, the origin of her humorous caricature art. Her artwork that at first glance seems to bring smile and even laughter for some viewers; however, underneath this comical cover, there is, wittily hidden, the message about happiness that comes from when one sees the world with different perspectives. ARDEL Gallery requests

 for your support to kindly promote the upcoming exhibition.
For further information, kindly contact:02-422-2092,086-890-2762 Fax: 02-422-2091
Tuesday-Saturday: 10:30~19:00 hrs., Sunday: 10:30~17:30 hrs. (Closed on Monday) Website: www.ardelgallery.com

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการศิลปะ "ทุก ทุกข์ สุข" (Bitter Sweet) to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Comment by NEWS PORTFOLIOS*NET on June 6, 2011 at 1:29pm

Attending (1)

© 2009-2022   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service