นิทรรศการ "Beyond Autism"

Event Details

นิทรรศการ "Beyond Autism"

Time: April 27, 2019 all day
Location: Kinjai Contemporary
City/Town: Bangkok
Phone: 089 815 3082
Event Type: art, exhibition, painting
Organized By: NEWS PORTFOLIOS*NET
Latest Activity: Mar 31, 2019

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

Beyond Autism
at Kinjai Contemporary
27 April 2019

ความพิเศษปกติแล้วถือเป็นคำที่ให้ความรู้สึกในแง่บวก แสดงถึงความมากกว่าเดิม ความต่างจากสามัญทั่วไป แต่ในอีกแง่หนึ่งเมื่อนำคำว่า ‘พิเศษ’ มาจับคู่กับ ‘เด็ก’ จะหมายถึง เด็กผู้ต้องการความดูแลเป็นพิเศษ

เด็กซึ่งมีอาการออทิสติก ภาษาทั่วไปเราเรียกพวกเขาว่า ‘เด็กพิเศษ’ ถูกจัดอยู่ในกลุ่ม ‘เด็กที่มีความบกพร่อง’ 9 ประเภท จากความหมายที่เป็นแง่บวก เมื่ออยู่ในทางการแพทย์กลับเป็นคำอธิบายกระชับของลักษณะอาการบกพร่อง ซึ่งเป็นความหมายแสนจะตรงกันข้ามเสียสิ้นเชิง

ความ ‘พิเศษ’ ของนายพราน กลายเป็นความธรรมดาเมื่ออยู่กับยายเพิ้ง พี่สาวของเขา ทั้งคู่อยู่ด้วยกันมา 23 ปีแล้ว มองจากทัศนะของบุคคลภายนอก อาจดูเป็นเรื่องน่าหนักใจ เมื่อคิดว่าต้องใช้ชีวิตกับน้องชายซึ่งมีความต้องการพิเศษกว่าเด็กทั่วๆไป และเป็นอาการที่ไม่สามารถรักษาให้หายได้ตลอดชีวิต หลายคนหาทางออกแตกต่างกันไปเมื่อตกอยู่ในสถานการณ์นี้ แต่ยายเพิ้ง ผู้มีความสนใจและความสามารถด้านศิลปะ กลับชวนให้นายพรานลองแสดงออกกับเธอผ่านพู่กัน ดินสอสี และดินปั้น เป็นทางออกสำหรับน้องชายให้มีพื้นที่ได้เปิดเผยความเป็นตัวตนอย่างไม่บังคับ แต่เพิ้งทำหน้าที่เป็นผู้แนะนำ ผู้ช่วย และเป็นเพื่อนให้กับนายพราน

เพิ้งใช้ศิลปะบำบัด (Art Therapy) ในการช่วยให้นายพราน จัดการปัญหาทางอารมณ์ พฤติกรรม และเสริมสร้างศักยภาพของเขา ผลงานของนายพรานแสดงความสามารถทางศิลปะของเด็กพิเศษที่ทำงานร่วมกับคนปกติทั่วไปได้เมื่อได้รับโอกาส นิทรรศการนี้จะเปิดโอกาสเพื่อปรับทัศนคติต่อสังคมให้เห็นว่า เด็กพิเศษสมควรได้รับโอกาสอันเท่าเทียมกับคนอื่นๆในสังคม และสามารถใช้ชีวิตได้อย่างภาคภูมิใจในตนเองอย่างไม่เป็นภาระต่อผู้อื่นได้

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการ "Beyond Autism" to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Attending (1)

© 2009-2022   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service