นิทรรศการ "Behind Time"

Event Details

นิทรรศการ "Behind Time"

Time: September 15, 2019 to October 26, 2019
Location: Gallery VER
City/Town: Bangkok
Phone: 02 120 6098
Event Type: art, exhibition
Organized By: NEWS PORTFOLIOS*NET
Latest Activity: Sep 12, 2019

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

พื้นที่ใต้บันไดชั้นล่างสุดของบ้าน เป็นหนึ่งใน ‘พื้นที่ตาย’ ที่เป็นส่วนหลงเหลือจากการจัดการพื้นที่ด้านบนที่ค่อยๆเพิ่มความสูงขึ้นทีละขั้นไปยังชั้นต่อไป มันไม่มีชื่อเรียกและการใช้งานที่จำเพาะเจาะจงและสองสิ่งนี้มักจะแปรผันไปตามการจัดการของแต่ละที่ เช่น ชั้นใต้บันได ตู้ใต้บันได หรือที่เก็บของ อย่างไรก็ตามพื้นที่ดังกล่าวมักได้รับการจัดการเป็นที่บรรจุของที่ไม่ได้เข้าไปหยิบบ่อยๆ เพราะว่าความสูงของที่ว่างไม่ได้เอื้อต่อการเข้าอยู่อาศัยของมนุษย์

ของที่ถูกเก็บในพื้นที่นี้จึงมักอยู่บนเส้นคาบระหว่างของมีค่าและของที่ถูกเก็บจนลืม มันอาจเป็นของที่เก็บมาตั้งแต่ก่อนโดยหวังว่าจะมีโอกาสที่จะเป็นประโยชน์ในภายหลัง พื้นที่นี้จึงมีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับอดีตและอนาคตมากกว่าปัจจุบัน

เมื่อถึงเวลาหนึ่ง ของเหล่านี้อาจถูกนำกลับมาใช้ตามความตั้งใจที่มีแต่เดิม หรืออาจหมดความสำคัญลงจนพบกับวาระการชำระ แต่เมื่อเวลานั้นยังไม่มาถึง ของเหล่านั้นที่ถูกกักเก็บพ้นจากสายตาของเราก็อาจล่วงพ้นไปจากการรับรู้ของเราด้วยเช่นกัน เราอาจลืมไปแล้วว่าเคยมีหรือเคยรู้จักสิ่งเหล่านี้ จนกระทั่งเราได้มาเปิดห้องนี้ดูอีกครั้ง ของเหล่านี้อาจถูกเรียกได้ว่าเป็นรูปธรรมของความทรงจำที่สูญหายและแวะเวียนมาใหม่

Behind Time เป็นงานศิลปะสื่อผสมเฉพาะพื้นที่โดยฐิติรัตน์ สกุลตันติเมธา และ ศรภัทร ภัทราคร ที่ประกอบด้วยวัสดุของนิทรรศการทั้งที่จับต้องได้และไม่ได้เช่น ไม้ อากาศ แสง และตัวพื้นที่ห้อง Project Room เอง

Behind Time
By Sornrapat Patharakorn and Tian Titirat Skultantimayta
Venue: Gallery VER Project Room
Date: 15 September - 26 October 2019
Opening Reception: 15th September 2019, 6pm onward

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการ "Behind Time" to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Attending (1)

© 2009-2024   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service