นิทรรศการ "Beautiful Handicrafts of Tohoku, Japan"

Event Details

นิทรรศการ "Beautiful Handicrafts of Tohoku, Japan"

Time: January 16, 2015 to February 27, 2015
Location: Chamchuri Art Gallery
City/Town: Bangkok, Thailand
Website or Map: http://www.chamchuriartgaller…
Phone: 02 218 3709
Event Type: art, exhibition, painting
Latest Activity: Jan 23, 2015

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

นิทรรศการ"Beautiful Handicrafts of Tohoku, Japan "
ณ นิทรรศสถานอาคารศิลปวัฒนธรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ระหว่างวันที่ 16 มกราคม – วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558
ระหว่างเวลา 9.00 – 17.00 น.
พิธีเปิด: วันศุกร์ที่ 16 มกราคม 2558 เวลา 17.00 น.
***นิทรรศการหมุนเวียนจากประเทศญี่ปุ่นที่จัดเพื่อระลึกถึงโอกาสครบรอบเหตุการณ์แผ่นดินไหวและสึนามิที่เกิดขึ้นที่โทโฮขุเมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2554 เหตุการณ์ครั้งนั้นทำให้ภูมิภาคโทโฮขุที่ขึ้นชื่อด้านความงดงามของทัศนียภาพตามธรรมชาติและอุดมไปด้วยวัฒนธรรมท้องถิ่น และประวัติศาสตร์ ได้รับความเสียหายอย่างรุนแรง
ผลงานจัดแสดงนิทรรศการทั้ง 70 ชิ้นนี้แสดงถึงเทคนิคชั้นสูงทางด้านศิลปหัตถกรรมแบบดั้งเดิมที่ฟูมฟักกันมาในภูมิภาคโทโฮขุของญี่ปุ่น อันประกอบด้วย เครื่องเขิน เครื่องเคลือบดินเผา งานปัก สิ่งทอ เครื่องจักสาน งานดัดไม้ เครื่องโลหะ และงานวาดระบายสี เป็นต้น ทั้งหมดล้วนเป็นอุปกรณ์เครื่องใช้สอยในชีวิตประจำวันที่ใช้กันมาในญี่ปุ่นตั้งแต่อดีตกาล ผู้ชมจะได้รับรู้ถึงมรดกทางศิลปะและหัตถกรรมอันเป็นเอกลักษณ์อันดึงดูดของโทโฮขุจากความความงามของ ผลงานศิลปหัตถกรรมเหล่านี้ และจะช่วยให้เข้าใจภูมิปัญญาชาวบ้านที่ได้มาจากการใช้ชีวิตอย่างใกล้ชิดกับธรรมชาติ รวมถึงทักษะฝีมือ และความชำนาญที่พัฒนาขึ้นจากภูมิปัญญาเหล่านั้นได้มากยิ่งขึ้น

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการ "Beautiful Handicrafts of Tohoku, Japan" to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Attending (1)

© 2009-2024   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service