นิทรรศการ "BEAT"

Event Details

นิทรรศการ "BEAT"

Time: May 30, 2014 all day
Location: Tadu Contemporary Art
City/Town: Bangkok, Thailand
Website or Map: http://www.facebook.com/Tadu.…
Event Type: art, exhibition
Latest Activity: May 13, 2014

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

นิทรรศการ "BEAT"
MAY 2014


เสียง เป็นคลื่นกลที่เกิดจากการสั่นสะเทือนของวัตถุ เมื่อวัตถุสั่นสะเทือนก็จะทำให้เกิดการอัดตัวและขยายตัวของคลื่นเสียงเสียงที่มนุษย์เราได้ยิน คือคลื่นเสียงเดินทางผ่านตัวกลางเสียงแต่ละเสียงมีความแตกต่างกัน. เสียงสูง เสียงตำ่. เสียงดัง เสียงเบา. คุณภาพของเสียงลักษณะต่างๆขึ้นอยู่กับแหล่งกำเนิดของเสียงและจำนวนต่อรอบต่อวินาทีของการสั่นสะเทือนคุณลักษณะของคลื่นเสียง ได้แก่ ความยาวของคลื่นเสียง และความเร็วของคลื่นเสียงเสียงสูง เสียงตำ่ คือระดับเสียง สิ่งที่ทำให้เกิดระดับเสียง คือ ความเร็วและการสั่นสะเทือนของวัตถุ
วัตถุที่สั่นเร็ว เสียงจะสูงกว่าวัตถุที่สั่นช้า

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการ "BEAT" to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Attending (1)

© 2009-2021   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service